Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: Rukovodiocima bolnica i domova zdravlja biće ukinuto ograničenje funkcije na dva mandata. Pooštreni su uslovi za imenovanje rukovodilaca upravnih i nadzornih odbora


Svaki direktor zdravstvene ustanove koji pokaže izuzetne menadžerske sposobnosti moći će da bude imenovan na tu funkciju više puta, praktično neograničen broj, ako Narodna skupština Republike Srbije usvoji Predlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ali i uslovi za izbor direktora biće oštriji nego dosad.

Za razliku od sadašnjeg rešenja, definisanog zakonom iz 2005. godine, kojim je direktorovanje "oročeno" na najviše dva uzastopna imenovanja od po četiri godine, Predlogom novog zakona predviđeno je da izuzetan rukovodilac i menadžer, koji se takođe bira na četiri godine, može biti ponovo imenovan. Time se praktično ukida dosadašnja administrativna zabrana po kojoj direktor, bez obzira na to što se pokazao kao dobar rukovodilac zdravstvene ustanove, mora da ode sa te pozicije jer je potrošio dva uzastopna mandata.

- Praksa je pokazala drastične razlike u uspešnosti u rukovođenju zdravstvenom ustanovom, i na osnovu tog iskustva radna grupa za izradu predloga novog zakona zauzela je stav da ne treba da se odričemo dobrih menadžera samo zbog administrativnih razloga - objašnjavaju tvorci Predloga novog zakona. - Koliko je ko uspešan rukovodilac, egzaktno je proverljivo, pa i na osnovu završnih izveštaja ustanova.

Na ovakav predlog nije bilo nijedne primedbe u radnoj grupi za pripremu predloga zakona:

- Ova mera poboljšaće kvalitet rada u zdravstvu. Mnogi od najuglednijih ljudi u našoj medicini nisu zainteresovani da rukovode ustanovama, jer smatraju da će to umanjiti njihove potencijale za bavljenje medicinom i naukom, ali iskustvo je pokazalo da to što je neko vrhunski stručnjak za medicinu, ne mora da bude i najbolji menadžer, i obrnuto. -

Predlogom zakona pooštreni su i uslovi za imenovanje rukovodilaca upravnih i nadzornih odbora. I oni će morati da imaju visoko obrazovanje.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Radivojević, 20.03.2019.
Naslov: Redakcija