Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA : Ojačati krivičnopravnu zaštitu inspektora


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Mreža inspektora Srbije i NALED inicirali su kod Ministarstva pravde da se, u sklopu najavljenih izmena i dopuna Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), poveća krivičnopravna zaštita inspektora.

Inspektori, uz rad na terenu pod svim vremenskim uslovima, malobrojnost i nezadovoljavajući materijalni položaj, imaju još jednu tešku prepreku, a to je agresivno ponašanje stranaka i drugih građana prema njima.

U saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave se podseća na to da Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018) i Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) uspostavljaju pravila savremenog inspekcijskog nadzora i stavljaju preventivno i savetodavno delovanje inspektora u prvi plan, pa tako sa svoje strane smanjuju tenziju između kontrolisanih i onih koji kontrolišu, koja je pratilac nadzora.

Takođe, kako se dodaje, inspektori su dužni da se profesionalno i učtivo, ali i dostojanstveno i odlučno ponašaju u proveri sprovođenja zakona.

Međutim, predstavnici strukovnog udruženja inspektora ukazuju na to da su vređanje, pretnje i fizički napadi nešto s čime se gotovo svaki inspektor susreo u svom radu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 21.03.2019.
Naslov: Redakcija