Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O STRANCIMA I O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI: Uvedeni su novi instituti koji se odnose na proveru uslova za izdavanje vize strancu i procene rizika, gde BIA, Ministarstvo spoljnih poslova i MUP vrše terenske i bezbednosne provere po zahtevu za vizu


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 22. marta 2018. godine Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, kojim se smanjuje prostor za zloupotrebu prava na azil i stvaraju uslovi za povećanje efikasnosti sistema azila u Srbiji.

Novi zakon treba da omogući da Srbija zadrži visok nivo u poštovanju međunarodno prihvaćenih standarda u oblasti ljudskih prava i prava tražilaca azila, uz istovremeno održavanje bezbednosti svih građana Srbije i poštovanje Ustava i zakona.

Zakonom o azilu predviđeno je da azil kao pravo na boravak i zaštitu može da se ostvari kroz dva oblika zaštite - pravo na utočište za izbeglicu koji je zbog straha od progona napustio državu porekla i supsidijarnu zaštitu za stranca koji je zemlju porekla napustio iz nekog drugog razloga, ali bi u slučaju povratka bio izložen nepravdi.

Uspostavljen je mehanizam za sankcionisanje zloupotreba prava u postupku azila putem prekršajnog postupka.

Za svako maloletno lice bez pratnje koje se pojavi u postupku azila zakon predviđa određivanje staratelja koji vodi računa o interesima maloletnika.

Donošenje novog zakona usklađenog sa Direktivama Evropske unije znači i ostvarivanje obaveza preuzetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a koje su definisane Poglavljem 24 Akcionog plana.

Poslanici su usvojili i Zakon o strancima, kojim se detaljnije i preciznije reguliše oblast legalnih migracija, uslovi i način apliciranja za vizu Srbije u inostranstvu, postupak provere po podnetom zahtevu, kao i odbijanje zahteva za vizu i odbijanje stranaca za ulazak u Srbiju.

Zakonom se uređuju uslovi za ulazak kretanje i boravak i vraćanje stranaca, kao i nadležnosti poslova državnih organa Srbije. Po prvi put, u odredbe Zakona o strancima uvodi se BIA, koja kao državni organ, vrši bezbednosnu proveru stranaca.

Uvedeni su novi instituti koji se odnose na proveru uslova za izdavanje vize strancu i procene rizika, gde BIA, Ministarstvo spoljnih poslova i MUP vrše terenske i bezbednosne provere po zahtevu za vizu.

Zakonom su popisani razlozi za odbijanje ulaska stranaca, kao i odluka na standardizovanom obrascu odbijanja ulaska, kojima se navode tačni razlozi odbijanja ulaska i rokovi, a uvedena je i mogućnost žalbe.

Izvor: Vebsajt Vlade, Blica i N1, 22.03.2018.
Naslov: Redakcija