Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAĐANI NE VERUJU U INSTITUCIJE, SUDOVE, TUŽILAŠTVA, A POSEBNO ISTIČU KORUPCIJU NA VIŠIM NIVOIMA


Građani Srbije uglavnom nemaju poverenja u institucije, posebno u pravosuđe i zakone, čije sprovođenje smatraju lošim, dok korupciju na visokom nivou vide kao veći problem od korupcije u zdravstvu, obrazovanju ili policiji, pokazalo je istraživanje o percepciji poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu u EU.

"Poverenje u institucije nije sjajno", rekao je predstavnik Ipsos Stratedžik Marketinga Predrag Kurčubić na predstavljanju istraživanja koje je sprovedeno u okviru projekta "Argus" Novinske agencije Beta, koji je podržala Delegacija EU u Srbiji.

Kurčubić je dodao da je posebno izraženo negativno mišljenje o sudovima i tužilaštvu.

Prema istraživanju, 71 odsto građana ne veruje u sudove, a 70 građana tužilaštvu, dok najviše poverenja imaju u policiju (46 odsto građana) i Vladu Srbije (44 odsto).

"Sudstvo je izuzetno loše percipirano", rekao je Kurčubić i dodao da se stopa pozitivnih ocena kreće oko 15 odsto, dok više od 90 odsto građana smatra da sudski postupci traju duže nego što bi trebalo.

Više od polovine građana, 52 odsto, smatra da su Vlada Srbije i njene institucije uspešne u borbi protiv korupcije, dok nešto manje od polovine, 46 odsto, smatra da nisu uspešne, rekao je Kurčubić.

On je rekao da se beleži pozitivan trend u percepciji borbe protiv korupcije u poslednje dve godine.

Kurčubić je naveo da je za građane Srbije korupcija na visokom nivou veći problem od korupcija u bolnicama, školama, među policajcima ili drugim službenicama.

Građani kao oblasti u kojima se mora postići napredak da bi se korupcija smanjila izdvajaju kontrolu finansiranja političkih partija i unapređenje kontrole porekla imovine političara, što izdvaja po 38 odsto ispitanika.

Za građane je bitno i brže procesuiranje slučajeva za korupciju pred sudovima (46 odsto) i unapređenje mehanizama za oduzimanje imovine stečene krivičnim delima (42 odsto).

Većina građana, 69 odsto, smatra da je u Srbiji prisutna dikriminacija, dok jedna četvrtina smatra da je nema, a 42 odsto da nije izraženija nego u EU, rekao je Kurčubić.

Iako većina građana smatra da treba stvoriti bolje uslove za prihvat azilanata, oko 60 odsto je reklo da bi im smetalo da se u sredini u kojoj žive izgradi prihvatilišta za azilante, rečeno je na predstavljanju izveštaja.

Većina građana, 63 odsto, smatra da se zakoni loše sprovode, dok sedam odsto ili svaka 16. osoba smatra da se dobro sprovode, rekao je Kurčubić.

Građani, takođe, uglavnom smatraju nedovoljnim napore vlasti na suzbijanju droge.

Izvor: RTV