Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

RATIFIKOVAN SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI SA EVROAZIJSKOM EKONOMSKOM UNIJOM


Na 25. vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije, dana 24. februara 2020. godine je ratifikovan (potvrđen) Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part, u daljem tekstu: Sporazum sa EAEU).

Sporazum sa EAEU je potpisan 25. oktobra 2019. godine u Moskvi (Ruska Federacija) i potpisali su ga premijeri svih strana ugovornica: Republike Srbije i država članica Evroazijske ekonomske unije (Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska republika i Republika Jermenija, u daljem tekstu: EAEU). Predlog Zakona kojim se potvrđuje Sporazum sa EAEU je utvrdila Vlada Republike Srbije 2. decembra 2019. godine.

Sporazum sa EAEU sadrži u sebi integrisane važeće sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, sa modernizovanim tekstom i neznatno izmenjenim listama izuzetaka iz režima slobodne trgovine, uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju. Sporazum sa EAEU će omogućiti dodatne pogodnosti za izvoz nekih vrsta sireva, alkoholnih pića (voćne rakije i vinjak) i cigareta poreklom iz Srbije na tržište EAEU. Sa druge strane omogućiće nove pogodnosti za neke sireve, alkoholna pića, cigarete i slavine, ventile i slične uređaje za cevovode, za robu poreklom iz EAEU prilikom uvoza u Srbiju.

Takođe, Sporazum sa EAEU sadrži inovirane odredbe u delu koji se odnosi na preferencijalna pravila o poreklu (novi aneks sa preferencijalnim pravilima o poreklu), od kojih je najznačajnije ukidanje uslova direktnog plaćanja i unapređene odredbe u vezi sa saradnjom nadležnih organa.

Sporazum sa EAEU će stupiti na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije. Potvrđivanje (ratifikacija) Sporazuma sa EAEU je značajan korak u razviju daljih ekonomskih odnosa Republike Srbije sa ovim zemljama. Tokom 2020. godine planirano je donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godine, u zavisnosti od završetka postupka ratifikacije u drugim stranama ugovoricama.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 25.02.2020.