Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Dve trećine lokalnih samouprava nije formiralo antikorupcijska tela iako je rok istekao pre godinu i po dana


I godinu i po dana po isteku roka, od ukupno 145 gradova i opština u Srbiji Lokalne antikorupcijske planove (LAP) još uvek nije usvojilo njih 37, odnosno jedna četvrtina, dok lokalna antikorupcijska tela koja treba da prate primenu LAP-ova nije formiralo njih 85, odnosno skoro 60 odsto.

U istraživanju, u kojem je "proveravan" način usvajanja LAP-ova i formiranja Tela za praćenje primene LAP-a, učestvovalo je 118 lokalnih samouprava koje su dostavile tražene podatke i dokumentaciju. Podatke o tome koje lokalne samouprave su usvojile LAP i formirale ovakva tela, kao i da li su oni bili u skladu sa Modelom LAP-a, dostavila je i Agencija za borbu protiv korupcije.

Modelom LAP-a, koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa SKGO, regulisan je proces usvajanja LAP-ova i formiranja tela, te predviđeno da je rok za usvajanje ovih planova 30. jun 2017. godine. Izrada Modela, usvajanje LAP-ova i obrazovanje nezavisnih antikorupcijskih tela koja se staraju o njihovoj primeni predviđeno je Akcionim planom za Poglavlje 23.

Lokalne samouprave koje još nisu usvojile LAP-ove su kao jedan od osnovnih razloga za kašnjenje navele "nedostatak ljudskih i finansijskih sredstava za obavljanje ovog zadatka" (Žabari), "nedostatak kadrovskih kapaciteta" (Bajina Bašta) ili "zauzetost nosilaca izrade LAP-a" (Žagubica).

Gradovi i opštine koje nisu formirale Telo za praćenje primene već usvojenog LAP-a to su uglavnom "pravdale" nedovoljnom zainteresovanošću građana za članstvo u tom telu. Opština Kučevo je do sada tri puta objavljivala konkurs, ali joj je stigla samo jedna prijava, dok prijave uopšte nisu stigle na konkurse Osečine i Ljubovije, koje su ih raspisivale dva puta, te Batočine, Kragujevca, Kosjerića, Kanjiže ili Čajetine, koje su ih raspisale po jednom.

Istraživanje je pokazalo i da je prilikom usvajanja LAP-a i formiranja antikorupcijskih bilo niza odstupanja od Modela Agencije, koji utvrđuje rešenja i preporuke vezane za proceduru usvajanja LAP-a i izbor Tela, među kojima su i pravila da se Telo bira na javnom konkursu, a da u nezavisnoj Komisiji za izbor članova Tela, koja raspisuje konkurs i rangira kandidate, većinu čine predstavnici nevladinih organizacija, udruženja i građana, a ne organa javne vlasti. Takođe, Model propisuje da članovi tela za praćenje primene LAP-a ne mogu biti javni ili stranački funkcioneri, zaposleni u lokalnoj samoupravi, niti osobe koje su osuđivane ili u sudskom postupku za dela koja se odnose na korupciju. Telo mora biti "nezavisno u radu" – podsećaju istraživačice i novinarke Zorica Miladinović i Vesna Torović.

Opština Prijepolje je, međutim, usvojila LAP koji ne propisuje bilo kakve uslove koje budući članovi tog tela moraju da ispune, tako da bi oni "teorijski mogli da budu i javni funkcioneri koji su osuđivani za korupciju". Petrovac na Mlavi je izabrao antikorupcijsko telo koje se bavi ne samo praćenjem, već i "sprovođenjem" LAP-a, što Model LAP-a ne dozvoljava. Skupština opštine je izabrala takvo telo na predlog skupštinske Komisije za izbor i imenovanje, a ne nezavisne Komisije koju predviđa Model.

Sporan izbor Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) u Požarevcu potvrdio je krajem prošle godine i Viši sud u tom gradu, koji je poništio odluku Skupštine grada o formiranju tog tela zaduženog za praćenje primene LAP-a, zbog proceduralnih propusta. Postupak je pokrenuo antikorupcijski aktivista Ljubomir Jacić, koji je konkurisao za člana LAF-a, a nije izabran iako je po bodovima Komisije bio u vrhu.

Ovo istraživanje je, takođe, pokazalo da su Kruševac i Kučevo formirali petočlanu Komisiju za izbor članova Tela za praćenje primene LAP-a u kojoj su isključivo funkcioneri. Od pet članova Komisije opštine Topola četiri su funkcioneri.

 Lokalne antikorupcijske planove i tela za praćenje njihove primene nisu usvojili i izabrali Grad Beograd, u kojem živi četvrtina stanovnika Srbije, i grad Niš, nekadašnji lider u institucionalnoj borbi protiv korupcije na lokalu, čiji je LAF, inače organizovan po idejnom obrascu BIRODI-ja, u Modelu LAP-a naveden kao recept za "način izbora, organizacije i rada" svih tela za praćenje primene LAP-a u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Danas, R.D., 21.02.2019.
Naslov: Redakcija