Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2018. GODINU: Program mera sprovodi se radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja, širenja, praćenja, suzbijanja ili iskorenjivanja zaraznih bolesti


Ministarstvo poljoprivrede je donelo Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 11/2018). Ovim dokumentom propisuju se konkretne mere zdravstvene zaštite životinja, rokovi, način sprovođenja tih mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera.

Program mera zdravstvene zaštite životinja za ovu godinu sprovodi se radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja, širenja, praćenja, suzbijanja ili iskorenjivanja zaraznih bolesti.

Sprovodiće se sledeće mere:

1) obeležavanje i evidentiranje životinja, registracija i evidentiranje gazdinstava i unošenje podataka o obeleženim i evidentiranim životinjama i registrovanim gazdinstvima u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja;

2) biosigurnosne mere i dobrobit životinja;

3) epizootiološki nadzor zdravstvenog stanja životinja (aktivni i pasivni);

4) edukacija vlasnika, držaoca životinja i korisnika lovišta;

5) imunoprofilaktičke mere;

6) dijagnostička ispitivanja u cilju ranog otkrivanja naročito opasnih zaraznih bolesti, organizacija i sprovođenje epizootiološkog uviđaja u slučaju pojave sumnje na naročito opasne i druge zarazne bolesti;

7) dijagnostička ispitivanja životinja u cilju otkrivanja bolesti i infekcija i otpornosti na antimikrobna sredstva;

8) dijagnostička ispitivanja kod pobačaja i vođenje evidencije o pobačajima i izvršenim dijagnostičkim ispitivanjima;

9) dijagnostičko ispitivanje priplodnih bikova, nerastova, ovnova i jarčeva, pastuva koji se koriste za prirodno parenje i proizvodnju semena u centrima za veštačko osemenjavanje.

Imunoprofilaktičke mere sprovodiće se vakcinacijom svinja protiv klasične kuge svinja, živine protiv atipične kuge živine, pasa i mačaka protiv besnila, konja protiv rinopneumonitisa/virusnog abortusa i influence konja, goveda, ovaca i koza protiv antraksa i infekcije izazvane aerobnim i anaerobnim uzročnicima i bolesti plavog jezika, kao i vakcinacijom goveda protiv bolesti plavog jezika i nodularnog dermatitisa.

Izvor: Vebsajt Sistem tržišnih informacija poljoprivrede, 22.02.2018.
Naslov: Redakcija