Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNICI O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM I O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA: Uklanjanje regulatornih prepreka za izdavanje dinarskih obveznica međunarodnih finansijskih institucija


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom("Sl. glasnik RS", br. 14/2016) i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini zahteva za odobrenje objavljivanja prospekta i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za odobrenje prospekta ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011 i 14/2016) stupaju na snagu 1. marta 2016. godine .

Nove verzije pravilnika prate Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 7. januara 2016. godine.

Zakon je pripremljen u saradnji sa Ministarstvom finansija, Narodnom bankom Srbije i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, kao deo aktivnosti na stvaranju regulatornog okruženja za dalji razvoj i unapređenje primarnog i sekundarnog tržišta dinarskih hartija od vrednosti (strategija dinarizacije).

Ovim su uklonjene regulatorne prepreke za izdavanje obveznica međunarodnih finansijskih institucija, imajući u vidu značaj koji bi njihovo emitovanje imalo na razvoj domaćeg finansijskog tržišta. 

Izvor: Vebsajt Komisija za HoV, 23.02.2016.
Naslov: Redakcija