Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ADVOKATURI: Jedan od uslova za donošenje odluke o upisu u imenik advokata je diploma pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma pravnog fakulteta stečena u stranoj državi i priznata u skladu sa propisima koji uređuju oblast visokog obrazovanja


Advokatska komora Beograda je jedina u Srbiji koja odbija da u svoj imenik pripravnika upiše svršene studente sa privatnih fakulteta koji nisu isključivo pravni, kažu u Advokatskoj komori Srbije. Njihov Upravni odbor je naložio beogradskoj komori da ih upiše u imenik.

U Advokatskoj komori Srbije tvrde da je Upravni sud već odbacio tri tužbe Komore Beograda u korist diplomaca. O tome beogradska komora još nije obaveštena, pa i dalje sprovodi odluku da u svoj imenik ne upisuje diplomirane pravnike sa privatnih fakulteta koji nisu isključivo specijalizovani za pravo.

Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda kaže da Zakon o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) predviđa jedan od uslova za upis u imenik advokata i diplomu Pravnog fakulteta.

"Oni kandidati koji nemaju diplomu Prvnog fakulteta nego imaju diplomu nekog fakulteta koji u nazivu ima Fakultet za pravo, bezbednost i administraciju, taj ne može da izda diplomu Pravnog fakulteta", rekao je Šoškić.

Komore ne dele stav ni kada je reč o znanju koje se stiče na privatnim fakultetima.

"Propašće pravosuđe u celini ako počiva na takvim ljudima, sve je više mladih koji završavaju takvu školu, pa računaju plaćam, dakle položiću", kaže Šoškić.

"Ako Advokatska komora Beograda smatra da se radi o fakultetima koji ne daju dovoljno obrazovanje kandidatima koji treba da postanu advokatski pripravnici treba da povede određeni spor, pre svega, sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja", smatra Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije.

Sa jednog beogradskog privatnog fakulteta poručuju da je nedopustivo da se zbog naziva ustanove spori sticanje znanja koje se tu dobija, a za koje akreditacijom garantuje država. Pozivaju se i na mišljenje Ministarstva pravde da njihovi studenti imaju pravo da polažu pravosudni ispit.

"Niko ne može biti advokat u Srbiji dok ne položi pravosudni ispit, pravosudni ispit se ne polaže ni na mostu ni na ćupriji niti ovde kod nas nego se polaže u Ministarstvu pravde", kaže prof. Živko Kulić, dekan Fakulteta za pravo, javnu upravu i bezbednost Univerziteta "Džon Nezbit".

Vrata državnog Pravnog fakulteta otvorena su i za studente sa privatnih, ako su im studijski programi srodni.

"Sigurno i na privatnim fakultetima možete naći izuzetno dobre studnete kao što i na državnim fakultetima možete naći studente koji ne uspevaju da završe taj fakultet jer nemaju kvalitet, kvalitet je merilo, a ne vlasnički odnos", kaže Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

O ovoj temi u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nisu hteli da govore. Diplomiranim pravnicima sa pojedinih privatnih fakulteta koji ne žele da gube vreme preostaje da se upišu u neku drugu advokatsku komoru kako bi stekli status pripravnika, pripravnički staž i mogli da polažu pravosudni ispit.

ZAKON O ADVOKATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US)

Uslovi za upis u imenik advokata

Član 6

Uslovi za donošenje odluke o upisu u imenik advokata, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, su:

1) diploma pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma pravnog fakulteta stečena u stranoj državi i priznata u skladu sa propisima koji uređuju oblast visokog obrazovanja;

2) položen pravosudni i advokatski ispit u Republici Srbiji;

3) državljanstvo Republike Srbije;

4) opšta zdravstvena i potpuna poslovna sposobnost;

5) nepostojanje radnog odnosa;

6) neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom;

7) nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije;

8) dostojnost za bavljenje advokaturom;

9) obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova, u skladu sa aktom Advokatske komore Srbije;

10) protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Smatra se da nije dostojan poverenja za bavljenje advokaturom kandidat iz čijeg se života i rada, u skladu sa opšteprihvaćenim moralnim normama i kodeksom, može zaključiti da se neće savesno baviti advokaturom i čuvati njen ugled.

Ispunjenost uslova za upis u imenik advokata iz stava 1. tač. 6) i 8) ovog člana advokatska komora ceni po slobodnoj oceni.

Kandidat koji je obavljao sudijsku ili javnotužilačku funkciju najmanje 12 godina, ne polaže advokatski ispit. 

Izvor: Vebsajt RTS, Tamara Tankosić, 25.02.2016.
Naslov: Redakcija