Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Usvojen Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 25. februara 2016. godine, utvrđen je Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje po hitnom postupku.

Predlog zakona uvodi red u sistem plata zaposlenih u javnom sektoru, ispravlja statusne neujednačenosti i anomalije koje su se dešavale u praksi. Predlogom zakona u prošlost će otići više od 20 zakona i podzakonskih akata, 10 osnovica i 900 koeficijenata kojima se određuju plate zaposlenih i funkcionera, navodi se u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Predviđeno je da se obračunaju sve plate na osnovu istih elemenata, iste osnovice i jedinstvene matrice raspona koeficijenata, što će omogućiti poređenje poslova. Za sve će se utvrditi principi napredovanja, kao osnov za uvećanje plata, uvažavajući specifičnosti svakog podsistema opšte države. Vrednovaće se učinak i efikasnost obavljanja posla.

Nakon transparentnosti i uporedivosti plata, biće doneti posebni zakoni kojima će se urediti radno-pravni status, plate i druga primanja u javnim službama, upravi, agencijama, drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i funkcionerima, dodaje se u saopštenju.

U prethodnom periodu problem u vezi ovog zakonskog predloga postojao je zbog neslaganja Ministarstva finansija, kao i sindikata, sa pojedinim odredbama, ali su stavove usaglasili na sednici Socijalno- ekonomskog saveta početkom februara.

Dogovoreno je da se plata se za vreme bolovanja obračunava na osnovu 12- mesečnog primanja u koji ulaze i dodaci za dežurstva, noćni ili rad na praznik i slično. Kada je reč o minulom radu, dogovoreno je da se i ta stavka obračunava kao i do sada, četiri odsto po godini staža.

Kada je reč o regresu i toplom obroku, dogovoreno je da se oni iskazuju posebno, a ne u koeficijentu kako su strahovali sindikati.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Tanjug, 25.02.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija