Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA SEDNICA VLADE AP VOJVODINE: Usvojen Elaborat o potrebi osnivanja Instituta BioSens, utvrđen Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema i doneta Odluka o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih u 2015. godini


Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici usvojila Elaborat o potrebi osnivanja Instituta BioSens-istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema.

Osnivanjem novog naučnoistraživačkog instituta, ostvariće se značajne prednosti za Univerzitet u Novom Sadu i naučna istraživanja uopšte, kao i za AP Vojvodinu i njenu poljoprivredu. Pokrajinska vlada je ovlastila pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj da sa dekanom Fakulteta tehničkih nauka NU potpiše sporazum o osnivanju tog Instituta. Nakon toga, Pokrajinska vlada pripremiće Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Instituta BioSens - istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema, i dostaviti ga Skupštini AP Vojvodine radi donošenja.

Pokrajinska vlada je utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema, koji je usaglašen sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji. Područje obuhvaćeno okvirnom granicom obuhvata u celosti teritorije opština: Inđija, Irig, Stara Pazova, Pećinci, Ruma, Šid i teritoriju grada Sremska Mitrovica, kao i deo teritorije opštine Bačka Palanka (katastarske opštine Neštin i Vizić). Površina područja obuhvaćenog okvirnom granicom prostornog plana iznosi 3.528 kvadratnih kilometara.

Pokrajinska vlada je donela Odluku o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih u 2015. godini. Pravo na dodelu ovih sredstava imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne i druge ustanove. Na osnovu ove odluke, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisuje jedan konkurs za finansiranje potreba i interesa mladih u Vojvodini, kao i pojedinačne konkurse za prioritetne oblasti: za prevenciju nasilja i diskriminacije, realizaciju programa "Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju" i za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, omladinskih domova i domova kulture.

Članovi Pokrajinske vlade razmatrali su informaciju o donošenju pravilnika o postupku izbora i realizacije projekata koji se finansiraju od strane Uprave za kapitalna ulaganja u 2015. godini.

Izvor: Vebsajt Vlade AP Vojvodine, 25.02.2015.