Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJENE KAMATNE STOPE NA PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU NA OSNOVU IZVEŠTAJA KOJE BANKE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE


Prosečnu ponderisanu kamatnu stopu na prekoračenja stanovništva po tekućem računu izračunava sama banka na osnovu stvarne naplate po ovom osnovu od klijenta i o tome izveštava Narodnu banku Srbije. Na osnovu tih kamatnih stopa, koje su banke dostavile Narodnoj banci Srbije, na sajtu Narodne banke Srbije objavljene su kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu.

Međutim, ono što bi građani trebalo da znaju jeste da stvarna naplata zavisi od nominalne kamatne stope koju je klijent ugovorio s bankom, ali i od metode izračunavanja i razlike u učestalosti obračuna i naplate kamate koju primenjuje banka. Tako, na primer, ako banka primenjuje češći obračun od plaćanja, kamata se u međuvremenu pripisuje dugu, pa se u momentu naplate plaća i kamata na kamatu. Drugim rečima, stvarni trošak je veći nego što izgleda samo na osnovu ugovorene nominalne kamatne stope.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 25.2.2014.