Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O ODBRANI I VOJSCI REPUBLIKE SRBIJE: PREDLOŽENO PONOVO UVOĐENJE VOJNOG PRAVOBRANILAŠTVA


Najznačjanija novina je što smo predložili da se ponovo vrati vojno pravobranilaštvo u cilju zaštite imovine Vojske Srbije, rekla je sekretar Ministarstva odbrane Biljana Babić.

Ona je na završetku javne rasprave, organizovane u formi okruglog stola rekla da takvo rešenje postoji i u oružanim snagama i ministarstvima odbrane drugih država.

Predloženo je i da se, zbog tradicije, ponovo vrati naziv Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana i, s obzirom da Srbija ima rečne jedinice, mornarički činovi.

Ukoliko predlozi budu usvojeni, oni koji provedu devet godina kao profesionalni vojnici moći će bez konkursa da budu primljeni u oružane snage kao civilna lica, ukoliko za to bude potrebe.

Za trudnice i porodilje predloženo je da se ne razrešavaju dužnosti dok su na trudničkom i porodiljskom odsustvu već da se po njihovom završetku vrate na radno mesto.

Javna rasprava u formi okruglog stola o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije počela je u Srbiji 1. februara.

U Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji je objavljen na sajtu resornom ministarstva predloženo je da se Vojska Srbije strukturno deli na rodove i službe, rodovi i službe na vrste, a vrste na specijalnosti.

Navedeno je i da se pojedini rodovi Vojske Srbije grupišu u vidove pri čemu su vidovi Vojske Srbije, kako je navedeno u stavu 4 tog predloga, Kopnene vojska i Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana.

Rodove i službe Vojske Srbije određuje predsednik Republike na predlog ministra odbrane dok vrste i specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije određuje ministar odbrane na predlog načelnika Generalštaba.

"Organizacione promene Vojske Srbije realizuju se u skladu sa odredbama dugoročnog razvoja sistema odbrane Srbije, strategijskog pregleda odbrane Srbije i srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane", navodi se u nacrtu tog propisa.

Zakoni o odbrani i o vojsci usvojeni su krajem 2007. godine da bi zatim, krajem oktobra 2009. bili usvojeni zakoni o izmenana i dopunama Zakona o odbrani i o vojsci.

Zakonom o odbrani uređuju se sistem odbrane Srbije, nadležnosti državnih organa i Vojske Srbije u odbrani, prava i dužnosti državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, građana, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u odbrani.

Tim pravnim aktom određuju se i druga pitanja od značaja za odbranu. Zakonom o Vojsci uređuju se položaj i nadležnost Vojske Srbije, organizacija, sastav i načela delovanja, specifičnosti obavljanja vojne službe, komandovanje i rukovođenje.

Tim pravni aktom uređuju se činovi i zvanja u Vojsci Srbije, njeni simboli i obeležja, vojni praznici, verska služba, demokratska i civilna kontrola, javnost rada....i druga pitanja od značaja za Vojsku Srbije.

Izvor: