Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU NACIONALNE STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I ZAŠTITU DECE OD NASILJA ZA PERIOD 2018.-2022. GODINE


U okviru projekta "Podrška izgradnji strateškog okvira za zaštitu dece od nasilja u Republici Srbiji", koji predstavlja integralni deo IPA II projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, a koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije, tehničku podršku Centra za podršku i inkluziju HELP NET, i posebnu podršku od strane Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, jula meseca 2017. godine započet je rad na izradi Nacrta nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period 2018.-2022. godine.

Ekspertski tim, u sastavu Veronika Išpanović, Aleksandra Kalezić Vignjević, Milica Pejović Milovančević i Vladan Jovanović je u prethodnom periodu, zajedno sa Radnom grupom sastavljenom od 17 članova, koje su činili predstavnici resornih ministarstava Vlade Republike Srbije i predstavnici relevantnih nevladinih organizacija izradio Nacrt strategije.

U okviru postupka usvajanja Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period 2018.-2022. godine, predviđeno je sprovođenje "neformalne" javne rasprave, sa pozivom da svi zainteresovani pojedinci, organi i organizacije daju svoje predloge, sugestije i primedbe, kako bi se došlo do celovite i u praksi realne strategije a čijom realizacijom će se doprineti unapređenju promocije i poštovanja prava deteta, na adresu.

Predlozi, sugestije i primedbe na Nacrt nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period 2018.-2022. godine dostavljaju se na elektronsku adresu olivera.peric@minrzs.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 05.12.2017.
Naslov: Redakcija