Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Porez na imovinu ne plaća se na nepokretnosti u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica i drugih crkava i verskih zajednica registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj crkava i verskih zajednica, koje su namenjene i isključivo se koriste za obavljanje bogoslužbene delatnosti


Nesporno je da Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ostalim oštećenima država mora da vrati imovinu koju je oduzela pre 70 godina.

I crkve i verske zajednice dužne su da plaćaju porez na imovinu kada su obveznici tog poreza, osim kad imaju pravo na poresko oslobođenje. Poresko oslobođenje je, između ostalog, propisano za nepokretnosti u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica, i drugih crkava i verskih zajednica registrovanih u skladu sa zakonom, koje su namenjene i isključivo se koriste za obavljanje bogoslužbene delatnosti.

Međutim, posle izjave patrijarha Irineja, i dalje traje rasprava o tome ko mora, a ko može da bira da li će plaćati porez.

Crkva je jasna - dok joj se ne vrati celokupna imovina, neće plaćati porez. Do sada su joj vraćeni stanovi, zgrade, poljoprivredno zemljište, poslovni prostori. Za Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije pravo pitanje je da li će Poreska uprava uvažiti stav Crkve ili će bar pokušati da taj porez prinudno naplati.

"Ova situacija nas dovodi na mesto koje je najopasnije, u pravnu neizvesnost, u okolnost da se zakon ne primenjuje jednako i to u svakom slučaju treba izbeći. Dakle ako je rešenje da se ne plaćaju porez oni kojima je država otela imovinu svojevremeno i koristila bez naknade onda to rešenje mora da važi za sve. Drugo rešenje je da se primenjuje onaj zakon koji trenutno postoji", objašnjava on.

Zakon o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) je jasan - crkve su oslobođene poreza samo na objekte koji služe za bogosluženja.

Agencija za restituciju Srpskoj pravoslavnoj crkvi do sada je vratila manje od polovine od onoga što potražuje, ali najviše u odnosu na sve ostale koji traže svoju imovinu nazad.

"Kada Crkva kaže da neće da plaća porez znači da samu sebe stavlja iznad zakona i iznad društva. Pitanje je koja institucija sme da bude iznad zakona i iznad Ustava i iznad društva. U civilizovanom svetu se tako nešto ne sme ni pomisliti, a kamoli javno reći. Crkva još uvek nije ušla u 21. vek", ističe sociolog Đokica Jovanović.

Izvor: Vebsajt B92, 24.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija