Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVRŠEN TVINING PROJEKAT "IZGRADNJA KAPACITETA ZA UNAPREĐENJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU HRANE I UPRAVLJANJE SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA": Najvažniji rezultat trogodišnjeg projekta, koji je sa dva miliona evra finansirala EU, je usvajanje Nacionalne strategije za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine


Glavni rezultat tvining projekta "Izgradnja kapaciteta za unapređenje objekata za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla" je uspostavljanje Nacionalne strategije za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017 - dalje: Strategija), izjavio je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, Branislav Nedimović.

On je na završnoj konferenciji tog projekta koji je trajao tri godine i koji je sa dva miliona evra finansirala EU ukazao, da je ta Strategija usvojena 6. januara 2017. godine i da određuje glavne pravce kretanja u okviru postojećeg procesa unapređenja objekata za proizvodnju hrane i očekuje se da će povećati konkurentnost objekata.

Nedimović je naglasio da se sada treba fokusirati na sprovođenje Strategije kako bi subjekti u poslovanju hranom imali dovoljno vremena da se pripreme za promene i reforme do pristupanja EU.

"Često se u Srbiji ova problematika bezbednosti ne shvata na pravi način, a to je život i ovo je priča koja se odnosi na proizvodnju, trgovinu i bezbednost svih od proizvođača do krajnjih konzumenata", ukazao je on dodavši da je ta problematika veoma važna i zbog međunarodne trgovine.

On je naveo i da se očekuje da ove godine bude završena priča oko korišćenja IPARD sredstava i da u septembru budu raspisani prvi pozivi za njihovo korišćenje.

Zamenik šefa delegacije EU u Srbiji, Oskar Benedikt, složio se da je usvojena Strategija najvažniji rezultat tvining projekta "Izgradnje kapaciteta za unapređenje objekata za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla", jer kada se Srbija pridruži EU otvoriće joj se veliko tržište, a do tada mora da ima postignute standarde u bezbednosti hrane.

On je dodao da će EU nastaviti da podržava Srbiju na putu ka EU, posebno u oblasti usaglašavanja standarda vezanih za bezbednost hrane, ali je naglasio da taj posao treba početi na vreme i ako se bude čekalo problemi mogu da se jave kasnije posebno kada je reč o objektima za proizvodnju.

Prema njegovim rečima, dalja podrška EU poljoprivredi Srbije, biće najčešće kroz IPARD projekte i da je zbog toga veoma važna Uprava za agrarna plaćanja.

Benedikt je podsetio da je EU do sada imala niz projekata pomoći poljoprivredi Srbije, navodeći primer pomoći iskorenjivanju besnila.

On je naglasio i da je ovaj tvining projekat deo šireg paketa finansijske pomoći koji pruža EU da bi se Srbiji pomoglo da postigne usaglašenost u oblasti bezbednosti hrane i veterinarske politike u vrednosti od preko 28 miliona evra.

Na konferenciji je rečeno da bi Srbija mogla nesmetano da obavlja trgovinu proizvodima od mesa, mleka, kao i hranom za kućne ljubimce i kožama na tržištu EU i međunarodnom tržištu mora da usvoji i sprovede odgovarajuće mere da bi sprečila pojavu zaraznih bolesti životinja i bolesti koje se prenose hranom na ljude, ali i da osigura bezbedno korišćenje i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla u skladu sa standardima EU.

Istaknuto je i da je projekat "Izgradnja kapaciteta za unapređenje objekata za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla", sprovodila Uprava za bezbednost hrane robe široke potrošnje Holandije u konzorcijumu sa Upravom za veterinu Danske i Službom za hranu i veterinu Letonije, u cilju podrške Upravi za veterinu Srbije i sektoru poljoprivredne proizvodnje oko unapređenja objekta za preradu mesa i mleka u skladu sa propisima EU.

Izvor: Vebsajt RTV, 25.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija