Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: Na sednici Skupštine Grada 26. januara 2017. godine razmatraće se Predlog odluke o reprogramu dugova po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Grad će, ukoliko odbornici usvoje tu odluku, ponuditi investitorima da glavnicu duga izmire u roku od godinu dana, čime stiču pravo na otpis kamate. Obaveza dužnika bila bi da redovno, u jednakim mesečnim ratama, izmiruju glavni dug, uz dostavu bankarske garancije ili hipoteke. Ukoliko dug plate odjednom, u roku od četiri meseca, dužnici stiču pravo na otpis kamate, ali i na popust od 50 odsto glavnog duga


Skupština Grada Beograda razmatraće na sednici u četvrtak, 26. januara 2017. godine odluku o reprogramu dugova po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Dugovi po tom osnovu trenutno iznose oko 16 milijardi dinara.

Gradski menadžer je naveo da će Grad, ukoliko odbornici usvoje tu odluku, ponuditi investitorima koji imaju dospeli dug na ime naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, da glavnicu duga izmire u roku od godinu dana, čime stiču pravo na otpis kamate.

Obaveza dužnika bila bi da redovno, u jednakim mesečnim ratama, izmiruju glavni dug, uz dostavu bankarske garancije ili hipoteke.

Ukoliko dug plate odjednom, u roku od četiri meseca, dužnici stiču pravo na otpis kamate, ali i na popust od 50 odsto glavnog duga.

Očekuje se da će reprogramom duga po osnovu naknada za uređenje građevinskog zemljišta biti naplaćeno do četiri milijarde dinara i taj novac će biti uložen u infrastrukturu.

Gradski menadžer je podsetio da je najveći deo dugovanja nastao od 2004. do 2011. godine a da nisu plaćene obaveze za skoro 366.000 kvadrata.

"Najveći deo dugovanja nastao je korišćenjem mogućnosti da se prilikom ugovaranja plati samo deset odsto ugovorenog iznosa, čime se sticalo pravo na građevinsku dozvolu i otpočinjanje izgradnje. Posle izmirenja prve rate i dobijanja građevinske dozvole, neki investitori su prestajali da plaćaju, objekte su završavali i u određenom broju ih prodavali, a obaveze prema Direkciji ostale su neizmirene. Glavni dug je oko osam milijardi dinara, koliko iznose i kamate. Javno preduzeće Direkcija za građevinsko zemljište vodi nekoliko hiljada sudskih sporova, a neka dugovanja starija su od deset godina", rekao je gradski menadžer.

On je pozvao investitore koji imaju sudski spor sa Direkcijom za građevinsko zemljište da iskoriste reprogram, jer se u suprotnom suočavaju sa "sigurnim gubitkom sudskog spora, zaplenom imovine na ime izmirenja duga i nemogućnošću da bilo šta rade sa Gradom u budućnosti jer će gradske vlasti napraviti crnu listu nesavesnih investitora".

Sednica Skupštine Beograda biće održana u četvrtak 26. januara 2017. godine, a odbornici će, između ostalog, raspravljati o rebalansu gradskog budžeta i Predlogu odluke o određivanju komunalnih delatnosti.

Izvor: Vebsajt B92, 24.01.2017.
Naslov: Redakcija