Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I O HIPOTECI: Procedura aukcije oduzetih nepokretnosti i utvrđivanja njihove početne vrednosti, regulisane su ovim zakonima


Nacionalna Korporacija za garantovanje stambenih kredita od 80.000 kredita preuzela je plaćanja za 900 stanova. U poređenju sa istim periodom 2015. godine oduzetih je 200 nekretnina više. Polovinu problematičnih čine stanovi osigurani u švajcarskim francima, dok je nacionalna Korporacija prodala oko 100 takvih stnova.

Ako klijent koji ima probleme sa otplatom stana - ne nađe zajednički jezik sa bankom i dođe do pretnje oduzimanja nekretnine najbolje je da sam nađe kupca i što povoljnije proda stan.

Ako ipak dođe do oduzimanja stana, postoji dva načina prodaje. Prvi prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014) gde se prva aukcija zakazuje po početnoj ceni od 60 odsto od procenjene vrednosti stana, a druga aukcija po početnoj ceni od 30 odsto.

Drugi način je prodaja po Zakonu o hipoteci ("Sl. glasnik RS", br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - odluka US i 83/2015). Početna cena takve hipoteke na prvoj aukciji je 75 odsto procenjene vrednosti, a druga aukcija počinje sa cenom 60 odsto od procenjene vrednosti stana.

Sudski izvršitelj, Svetlana Manić, kaže da za stanove koje prodaju izvršitelji ima kupaca i interesenata, iako ponekad vlada verovanje da to nije najsrećniji način da se reši pitanje kupovine nepokretnosti. "Sve što se pojavi na tržištu i što prodaju izvršitelji, to se i proda.",

Problemi sa otplatom nekretnine pokazuju da je dugogodišnja otplata kredita veliki izazov i za kijente pa čak i banku koja je odobrila kredit. Oduzimanje stana nije cilj jer tržišna vrednost retko dostigne dug po kreditu.

"Kada gledamo šta se dešava na tržištu, postavlja se pitanje da li je trebalo zakonski da se razmotri i ponovna procena vrednosti nekretnina. Korisnici kredita su u obavezi da posle izvesnog vremena dostave nove procene vrednosti nekretnina, ali tu se postavlja pitanje načina metodologije procene kako bi se utvrdilo koliko neka nekretnina vredi", kaže Lidija Barjaktarević, profesorka na Fakultetu za finansije, ekonomiju i administraciju.

Banke imaju osiguranje stamebnih kredita kod Nacionalne koropracije, a većina kredita od kijenta traži i životno osiguranje.

Izvor: Vebsajt RTS, Dragan Stojev, 23.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija