Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Udruženje priređivača igara na sreću pokrenulo inicijatvu za brisanje člana 83 Zakona, kojim se uređuje oporezivanje dobitaka od igara na sreću


Udruženje priređivača igara na sreću saopštilo je da je tokom prvog dana potpisivanja inicijative za ukidanje nedavno usvojenog načina oporezivanja dobitaka od igara na sreću, premašen broj od 30.000 potrebnih potpisa.

Tokom 23. januara 2016. godine, kada je počelo potpisivanje, 32.564 punoletna građanina Srbije sa pravom glasa stavilo je svoj potpis na inicijativu koja će biti upućena Narodnoj skupštini Republike Srbije da se ukine član 83. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 112/2015 - dalje: Zakon), koji je krajem prošle godine usvojen, precizira se u saopštenju.

Sporni član predviđa da se za svaki dobitak u kladionici iznad 11.000 igračima na licu mesta odbija porez od 20 odsto, dok se pre toga u kladionicama porez plaćao samo za ono što se "zaradi", a ne i na uloženi deo dobitka.

To znači da kada je kvota niska, igrači koji dobiju mogu da budu na gubitku.

Broj potpisnika inicijative potvrđuje da je sporni član Zakona nalogičan i da ga treba brisati, navodi se u saopštenju Udruženja priređivača igara na sreću. Potpisivanje građanske inicijative za ukidanje ove zakonske odredbe odvija se na preko 700 lokacija širom Srbije.

U skladu sa Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi ("Sl. glasnik RS", br. 48/94 i 11/98) potpisivanje će trajati do 27. januara 2016. godine kada će potpisana inicijativa biti dostavljena Narodnoj skupštini Republike Srbije koja je nadležna za brisanje sporne zakonske odredbe, navodi se u saopštenju.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 112/2015)

Dobici od igara na sreću

Član 83

Obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću.

Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, osim onih koji su oslobođeni ovim zakonom.

Ako se dobitak sastoji od stvari i prava, oporezivi prihod iz stava 2. ovog člana predstavlja tržišna vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren.

Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na:

1) pojedinačno ostvaren dobitak iz st. 2. i 3. ovog člana, do iznosa od 11.000 dinara;

2) ostvaren dobitak od igara koje se priređuju u igračnicama (kazinima) i na automatima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.01.2016.
Naslov: Redakcija