Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: Ustavni sud pokreće postupak za utvrđivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o načinu vođenja evidencije o izrečenim vaspitnim merama i kazni maloletničkog zatvora


Ustavni sud je, na sednicama održanim 21. januara 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća, doneo odluku da se u predmetima ocene ustavnosti zakona i ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata:

- pokrene postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 54. stav 5. u delu koji glasi: "ili za koje je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu" i člana 60. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015). Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 54. stav 10. navedenog Zakona. (predmet IUz-166/2014)

- pokrene postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba Pravilnika o načinu vođenja evidencije o izrečenim vaspitnim merama i kazni maloletničkog zatvora ("Sl. glasnik RS", br. 63/2006). (predmet IUo-194/2013)

Izvor: Vebsajt Ustavni sud Srbije, 21.01.2016.
Naslov: Redakcija