Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Zaštitnik građana smatra da Nacrt zakona nije u skladu sa propisima o radu i državnim službenicima


Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru suštinski i terminološki nije usklađen sa propisima o radu i državnim službenicima i dovodi do nejasnoća, ocenio je Zaštitnik građana u Mišljenju upućenom Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Ombudsman je naveo da nesklad u terminologiji u tekstu dovodi do neusaglašenosti pojedinih delova pravnog sistema, narušavanja sistema radnih odnosa i sistema plata državnih službenika i nameštenika.

Zaštitnik je ocenio i da Nacrt zakona izuzima iz uređenja sistem plata zaposlenih u javnim preduzećima i Narodnoj banci Srbije, što govori o nemoći da se ključni generatori dispariteta visine plata u javnom sektoru i netransparentnog utroška javnih sredstava i zapošljavanja, uvrste u sistem i dovedu u red.

Ombudsman smatra i da je kranje neprimereno da se izjašnjenje na Nacrt zakona traži u roku od nekoliko sati, budući da je, navodi se u mišljenju, jasno da u tako kratkom roku nije moguće dati ozbiljnu i stručnu analizu.

Ocenjuje se i da se Nacrtom zakona direktno narušava sistem radnih odnosa i sistem plata državnih službenika i nameštenika koji je, navode, jedini uređen i transparentan sistem.

"Naime, platni razredi su u službeničkom sistemu vezani za napredovanje na radnom mestu, kvalitet rada, a ne za kompleksnost radnog mesta, kako je to Nacrtom zakona predviđeno, osim kod rukovodećih radnih mesta", smatra Zaštitnik građana.

Nacrtom zakona se platni razredi vezuju za kompleksnost radnog mesta pa još uvek nije jasno kako će se navedene promene oslikati na propise koji ureduju službenički sistem, pre svega na sistem ocenjivanja, napredovanja i raspoređivanja.

Zaštitnik građana smatra i da princip "ista plata za iste poslove", koji je jedan od prevashodnih principa na kom se bazira ideja izrade Nacrta zakona, ne može biti realizovan imajući u vidu predložena rešenja.

Zaključuje da je na Nacrtu zakona potrebno dodatno raditi kako bi bio kvalitetniji, ocenjujući da to neće usporiti reformske aktivnosti, budući da je početak primene predviđen za januar 2017. godine.

"Iz istog razloga smatramo da donošenje zakona po hitnom postupku nema svoje opravdanje i da je neophodno dati dovoljno vremena poslanicima da se sa njegovim rešenjima upoznaju i da ih na pravi način razumeju", navodi Zaštitnik građana.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.01.2016.
Naslov: Redakcija