Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE POVODOM KOMENTARA O RADU ZAŠTITNIKA GRAĐANA: Vladavina prava može da postoji samo ako svaki od državnih organa postupa savesno, odgovorno i u okviru svojih, zakonom propisanih, nadležnosti i ne ometa druge državne organe u vršenju njihovih nadležnosti


Povodom javnih komentara pojedinih visokih zvaničnika o radu Zaštitnika građana Saše Jankovića, Društvo sudija Srbije izdalo je saopštenje u kome se izražava zabrinutost zbog neprimerenog i neprihvatljivog načina na koji se visoki državni zvaničnici odnose prema Zaštitniku koji savesno, odgovorno i u skladu sa zakonom obavlja funkciju poverenu mu Ustavom da štiti prava građana i kontroliše rad organa vlasti, i podseća javnost na sledeće:

 - Zaštitnik građana je nezavisan i samostalan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom i niko nema pravo da utiče na njegov rad i postupanje,

 - organi uprave (u koje po zakonu spadaju i Vojnobezbednosna i Vojnoobaveštajna agencija i Ministarstvo unutrašnjih poslova) dužni su da sarađuju sa Zaštitnikom građana, da mu omoguće pristup prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke kojima raspolažu, a koji su od značaja za postupak koji Zaštitnik građana vodi, odnosno za ostvarenje cilja njegovog preventivnog delovanja, bez obzira na stepen njihove tajnosti, osim kada je to u suprotnosti sa zakonom,

 - omalovažavanje rada Zaštitnika građana protivpravno je i nedopustivo pošto se na taj način podriva ustavni položaj Zaštitnika građana, zastrašuju nadležni organi koji po prijavi Zaštitnika građana treba da postupaju i ometa njihov rad,

 - neophodno je da svi državni organi postupaju u granicama svojih nadležnosti propisanih zakonom i da prepuste predistražni i krivični postupak i do sada prikupljene dokaze nadležnim organima, a Zaštitniku građana dostave sve tražene podatke, i na to da

 - vladavina prava može da postoji samo ako svaki od državnih organa postupa savesno, odgovorno i u okviru svojih, zakonom propisanih, nadležnosti i ne ometa druge državne organe u vršenju njihovih nadležnosti.

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 25.01.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print