Zastava Bosne i Hercegovine

NOVE MERE ZA OLAKŠANU OTPLATU KREDITA DUŽNICIMA POGOĐENIM PANDEMIJOM COVID-19: Dužnicima omogućeni dodatni rokovi za otplatu obaveza. Klijenti mogu da refinansiraju kredite i lizing obaveze uz grejs period od šest meseci


Dužnici koji su zbog pandemije zapali u finansijske teškoće i ne mogu kao do sada da plaćaju obaveze moći će da traže produžetak perioda otplate, a dobiće i grejs period od šest meseci. To je predviđeno novim merama Narodne banke (NBS) koje će poslovne banke i lizing kuće morati da primene. Olakšice će od banaka moći da traže fizička lica, poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva, i to odmah, jer su mere već stupile na snagu.

One podrazumevaju reprogram i refinansiranje kredita i obaveza iz finansijskog lizinga, uz odobravanje grejs perioda od šest meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate, tako da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica. Tokom grejs perioda banka obračunava kamatu, pri čemu se dužnik, u samom zahtevu, opredeljuje da li će plaćati kamatu tokom trajanja grejs perioda ili nakon njegovog isteka.

Međutim, na pogodnosti ne mogu da računaju svi dužnici koji su upali u teškoće. Centralna banka je propisala nekoliko kriterijuma kojim će se banke rukovoditi kada im klijent podnese zahtev za olakšice. Procenjeno je da potrebu za njima imaju posebno nezaposlena lica, dužnici čiji su prosečni neto mesečni prihodi u poslednja tri meseca ispod proseka zarada u Republici, kao i dužnici s prosečnim neto mesečnim prihodima u poslednja tri meseca do 120.000 dinara, a čiji je neto mesečni prihod manji za 10 odsto ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. i čiji je stepen kreditne zaduženosti, odnosno opterećenost mesečnih primanja kreditnim i drugim obavezama iznad 40 odsto tih prihoda.

Za poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva ocenjeno je da je olakšice u otplati obaveza potrebno ponuditi naročito dužnicima koji su u 2020. godini imali pad poslovnih prihoda, odnosno prometa od najmanje 15 odsto u odnosu na 2019. godinu ili je došlo do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije kovid 19.

Takođe, pravo na olakšice imaće i dužnici koji su u docnji dužoj od 30 dana u materijalno znatnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze na koje se odluka primenjuje. Takođe, ostavljena je mogućnost bankama i davaocima finansijskog lizinga da na obrazložen zahtev dužnika, ukoliko usled drugih činjenica i okolnosti ocene da je došlo do pogoršanja finansijskog položaja i nemogućnosti izmirivanja obaveza dužnika, odobre olakšice dužniku. Drugi kreditni proizvodi kao što su kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje računa mogu biti obuhvaćeni olakšicama i to tako da se odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda, uz grejs period od šest meseci i ugovorenu mesečnu otplatu, pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće od mesečnih obaveza koje bi dužnik inače plaćao po tom proizvodu.

"Posebno ističemo i to da banke odnosno davaoci finansijskog lizinga ne mogu naplatiti naknadu za preduzete mere i aktivnosti u skladu sa odlukama, kao ni troškove koje mogu imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva klijenta, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja, a koje ne utvrđuje banka odnosno davalac finansijskog lizinga kao što su kreditni biro ili katastar nepokretnosti", kažu u NBS.

U skladu sa odlukama, banke i davaoci finansijskog lizinga će najkasnije do 22. decembra 2020. na svojoj internet prezentaciji i u svojim poslovnicama objaviti obaveštenje kojim će se dužnici informisati o mogućnostima podnošenja zahteva za dobijanje olakšica, kao i o uslovima koji u tom smislu treba dužnik da ispunjava.

Svi dužnici koji ispunjavaju propisane uslove mogu podneti banci odnosno davaocu finansijskog lizinga zahtev za dobijanje olakšica elektronskim putem ili poštom, kao i u poslovnim prostorijama, do 30. aprila 2021. godine, s tim da dužnicima savetujemo da zbog trenutne epidemiološke situacije prednost daju elektronskom načinu komunikacije.

Banka, odnosno davalac finansijskog lizinga dužni su da o zahtevu dužnika odluče i o toj odluci obaveste dužnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Donete odluke već su stupile na snagu i dužnici mogu bez obzira na obaveštenje banaka, odnosno davalaca finansijskog lizinga da podnesu zahtev za dobijanje navedenih olakšica.

"Imajući u vidu složenost uticaja okolnosti izazvanih pandemijom kovida 19 na građane i privredu, NBS je utvrdila da postoji prostor za preduzimanje dodatnih mera koje imaju za cilj olakšano izmirivanje obaveza dužnika koji se suočavaju s teškoćama usled pandemije kovida 19 i odgovorno upravljanje kreditnim rizikom banaka i davalaca finansijskog lizinga u trenutnim okolnostima. Narodna banka Srbije ovim odlukama propisuje mere i aktivnosti koje su banke i davaoci finansijskog lizinga dužni da primene radi adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom, što podrazumeva blagovremeno prepoznavanje potencijalnih poteškoća kod dužnika i preduzimanje odgovarajućih koraka. Upravo iz tog razloga, propisuje im obavezu da dužniku (fizičkom licu, poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu), koji usled okolnosti izazvanih pandemijom kovida 19 nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze prema banci ili davaocu finansijskog lizinga, odnosno koji može imati teškoće u izmirivanju tih obaveza, na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza", navodi se u saopštenju centralne banke.

Izvor: Vebsajt Politika, Jovana Rabrenović, 16.12.2020.
Naslov: Redakcija