Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Ističe rok za vozače kamiona i autobusa da uzmu kvalifikacione kartice i sertifikate


Profesionalni vozači autobusa, putničkih kombija i kamiona imaju rok do kraja godine da uzmu kvalifikacione kartice i sertifikate, pošto bez njih od 1. januara 2020. godine neće moći da prevoze teret ili putnike.

Svi vozači koji imaju neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E ili će je dobiti najkasnije do 29. decembra 2019. godine oslobođeni su pohađanja obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije, odnosno sertifikata i kartice. Oni koji nakon toga dobiju neku od ovih kategorija, moraće da idu na obuku i polažu.

Informacije po pitanju rokova preuzeta je sa sajta Agencije za bezbednost saobraćaja: http://www.abs.gov.rs/sr/vozaci/profesionalni-vozaci-421/o-profesionalnim-vozacima/sta-je-pocetna-kvalifikacija

Sertifikat i kartica - šta su i čemu služe?

Pun zvaničan naziv je:

  • sertifikat o stručnoj kompetentnosti
  • kvalifikaciona kartica vozača

Mora da ih ima svaki vozač kome je upravljanje vozilom ili skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E osnovno zanimanje. 

Sertifikatom o stručnoj kompetentnosti potvrđuje se početna kvalifikacija za prevoz tereta, odnosno putnika. Nema rok važenja.

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument. Podaci su dvojezični - na srpskom (ćirilično pismo) i engleskom jeziku. Kao lični dokument glasi na ime vozača. Vozač mora uvek da nosi sa sobom kada profesionalno vozi kamion ili autobus.

Kada je počelo izdavanje kvalifikacionih kartica i sertifikata?

Počelo je 31. januara 2019. godine.

Međutim, procenjuje se da je do avgusta ove godine od ukupno 70.000 aktivnih vozača samo 5.000-6.000 njih uzelo sertifikate i kartice.

Ko plaća sertifikat i karticu?

Uglavnom plaćaju vozači, mada ponekad plaćaju i firme u kojima su zaposleni. Mnoge firme nisu zainteresovane da pokriju ovaj trošak, pošto vozači često menjaju firme ili odlaze u inostranstvo.

Naime, sertifikat je vezan isključivo za vozača. To je praktično njegov dokument.

Koliko koštaju sertifikat i kartica?

Ukupno 6.080 dinara plus provizija za uplatnice.

Gde se izdaju kvalifikacione kartice i sertifikati?

Izdaju se u AMSS. Zahtev podnosi vozač lično, u jednoj od ovlašćenih AMSS ekspozitura, u kojima se može odmah izvršiti i plaćanje.

Više informacija, potrebna dokumenta, spisak AMSS ekspozitura, uputstvo za popunjavanje uplatnica i zahteva možete da vidite klikom na ovaj link.

Sertifikat i karticu vozač preuzima lično u ekspozituri u kojoj je i podneo zahtev.

Kako piše na sajtu Auto-moto saveza Srbije (www.amss.org.rs):

"Izuzetno, u slučaju da vozač nije u mogućnosti lično da preda zahtev/preuzme sertifikat/karticu ovaj se postupak može sprovesti:

  • vozač može ovlastiti fizičko lice, da u ime vozača preda zahtev odnosno preuzme sertifikat i karticu, pri čemu ovlašćenje mora da bude overeno od strane nadležnog organa za overu;
  • pravno lice (poslodavac) u kojem je vozač zaposlen može ovlastiti zaposleno lice iz pravnog lica, da u ime vozača preda zahtev odnosno preuzme sertifikat i karticu. Ovlašćenje mora biti na memorandumu tog pravnog lica overeno potpisom i pečatom.

NAPOMENA: Obavezno je napomenuti u ovlašćenju da li se ovlašćenje odnosi samo za podnošenje zahteva ili i za preuzimanje sertifikata/kartice.

Zahtev se mora potpisati na licu mesta, pred službenikom koji preuzima zahtev, osim ako zahtev donosi ovlašćeno lice u ekspozituru. U tom slučaju vozač, pre predaje zahteva ovlašćenom licu, potpisuje zahtev prema uputstvu.

Uplatilac mora biti fizičko lice odnosno vozač koji podnosi zahtev. Izuzetno, u slučaju da kompanija želi da izvrši uplatu za svoje vozače potrebno je da pored dokaza o izvršenoj uplati (potvrda iz banke), dostavi i spisak svih vozača za koje je izvršena uplata, na memorandumu kompanije, overeno potpisom i pečatom".

Vremenski rok za izdavanje sertifikata i kartica?

Rok je trideset dana. U praksi, to je obično 15 dana.

Da li je potrebno zameniti karticu prilikom dobijanja nove kategorije?

Da, potrebno je. Prilikom upisa nove kategorije u vozačkoj dozvoli potrebno je zameniti karticu kako bi se iste kategorije dodali i na karticu.

Šta je sa onima koji idu u školu za vozače?

Vozači sa školskom diplomom za obrazovni profil vozač motornih vozila biće oslobođeni pohađanja obuke i polaganja ispita.

Dodatna objašnjenja

Ukoliko imate dodatna pitanja, kao npr. u vezi procedure zamene i obnavljanja sertifikata/kartice, elektronskog podnošenja zahteva i slično, kliknite na ovaj link: http://www.abs.gov.rs/sr/vozaci/profesionalni-vozaci-421/sertifikati-i-kartice

Izvor: Vebsajt Polovni automobili, Dragan Romčević, 22.12.2019.
Naslov: Redakcija