Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: DESET GODINA PRIMENE STRATEGIJE TARGETIRANJA INFLACIJE


Krajem 2018. godine navršava se deset godina od usvajanja Memoranduma Narodne banke Srbije o ciljanju (targetiranju) inflacije kao monetarnoj strategiji i primene ove strategije kao zvaničnog režima monetarne politike Narodne banke Srbije. Danas, deceniju nakon početka primene ove strategije, s ponosom ističemo da je Narodna banka Srbije uspela da inflaciju svede na niske i stabilne nivoe, uporedive sa onima u najrazvijenijim zemljama, i da to održi poslednjih pet godina. U čitavom desetogodišnjem periodu jasno se mogu izdvojiti dva potperioda, dve faze u primeni ove strategije, i potpuno jasno odvojiti uspešnost u postizanju osnovnog cilja Narodne banke Srbije - stabilnosti cena, i to na održivim osnovama.

Početne godine inflacionog targetiranja (2009-2012) obeležila je visoka i volatilna inflacija, koja je u aprilu 2011. dostigla 14,7%, da bi od 2013. godine došlo do njenog snažnog pada na nivo od oko 2%, na kojem je u proseku zadržana i u narednih pet godina. Danas se inflacija nalazi na nivou koji je uporediv s razvijenim evropskim zemljama - međugodišnja inflacija je u novembru iznosila 1,9%.

Naše iskustvo ciljanja inflacije pokazalo je da se inflatorni pritisci ne mogu održivo suzbiti bez usidravanja inflacionih očekivanja i pune koordinacije monetarne i fiskalne politike, o čemu svedoči relativno visoka i volatilna inflacija do kraja 2012. godine. Početkom prvog mandata guvernera Jorgovanke Tabaković, preduzete su adekvatne i pravovremene mere monetarne politike i obezbeđena je relativna stabilnost deviznog kursa. Preduzete mere dale su svoje pune efekte tokom 2013. godine, kada su inflatorni pritisci suzbijeni na trajnoj osnovi. Pored toga, inflaciona očekivanja su oborena, čemu je doprinela i intenzivna komunikacija Narodne banke Srbije s javnošću da će preduzeti sve neophodne mere i aktivnosti kako bi se postigla i održala cenovna stabilnost. Inflacija je od tada niska i stabilna, pre svega zahvaljujući jačanju kredibiliteta monetarne politike i njenoj punoj koordinaciji s fiskalnom politikom.

Pokazalo se da je u obezbeđivanju održive cenovne stabilnosti i usidravanju inflacionih očekivanja važnu ulogu imala primena strategije ciljanja inflacije, koja je, zahvaljujući tome što je dovoljno fleksibilna, omogućila da monetarnu politiku prilagodimo specifičnostima domaće privrede i povećamo njenu efikasnost. Takav celovit pristup omogućio je veću izvesnost poslovanja i investiranja, što je, uz povećanje poverenja tržišnih učesnika, privrede i građana, doprinelo tome da rast naše ekonomije bude zasnovan na održivim osnovama.

Analize prednosti i nedostataka različitih monetarnih strategija pokazale su da je režim ciljanja inflacije najadekvatniji u našim uslovima jer doprinosi postizanju željenih rezultata:

- stvaranju okruženja koje karakteriše niska i stabilna inflacija;

- jačanju poverenja u domaću valutu i time podsticanju njene veće upotrebe;

- povećanju otpornosti ekonomije na potrese iz međunarodnog okruženja, kao i na promene poslovnog ambijenta, koje se očekuju tokom procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Pet godina zaredom inflacija je niska, inflaciona očekivanja su usidrena, devizni kurs je relativno stabilan, a finansijska stabilnost ojačana. To su prepoznatljivi rezultati Narodne banke Srbije kojima smo gradili kredibilitet, doprineli održivom privrednom rastu i boljem životnom standardu naših građana. Slične ocene o radu i rezultatima Narodne banke Srbije imaju i Međunarodni monetarni fond i druge relevantne međunarodne institucije. Tako je rejting agencija Standard & Poor’s u svom najnovijem saopštenju, u kojem je, obrazlažući razloge povećanja izgleda za rast kreditnog rejtinga Srbije sa stabilnih na pozitivne, istakla da je Narodna banka Srbija svojim efikasnim merama i aktivnostima, u skladu s principima inflacionog targetiranja, dokazala operativnu nezavisnost, izgradila kredibilitet i usidrila inflaciona očekivanja, što za rezultat ima očuvanje niske i stabilne inflacije.

I u godinama koje dolaze, Narodna banka Srbije će ostati posvećena očuvanju cenovne i finansijske stabilnosti, a sve radi daljeg razvoja naše privrede i rasta životnog standarda građana. Pritom, pažljivo ćemo analizirati efikasnost preduzetih mera monetarne politike i najbolju svetsku praksu u toj oblasti, ali i biti svesni specifičnosti domaće privrede kako bismo obezbedili najbolji okvir za uspešno funkcionisanje monetarne politike i u narednom periodu.

Deset godina primene strategije ciljanja inflacije - Analiza

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 24.12.2018.