Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Tokom 2014. godine najviše nepravilnosti kod lokalnih vlasti i zdravstvenih ustanova


Najznačajnije nepravilnosti u oblasti pripreme i donošenja budžeta odnosno finansijskog plana za 2014. godinu utvrđene su kod lokalnih vlasti i zdravstvenih ustanova, a svako treće javno preduzeće nije smanjilo zarade u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014), saopštili su predstavnici Državne revizorske institucije (DRI).

Kod 10, od ukupno 26 revidiranih javnih preduzeća (38 odsto), primenjena je osnovica za obračun i isplatu zarada u višem iznosu od osnovice koja je važila na dan donošenja navedenog Zakona.

U 2014. godini zaposleno je 77 lica bez saglasnosti, utvrđeno je revizijom koja je sprovedena tokom ove godine.

Takođe je utvrđen veći broj zaposlenih od propisanog kod lokalnih vlasti i zdravstvenih ustanova (za 564 lica).

Kod 42 subjekta revizije utvrđene su nepravilnosti u oblasti pripreme i donošenja budžeta/finansijskog plana u ukupnom iznosu od 586,5 miliona dinara.

Prilikom donošenja budžeta lokalnih vlasti nepravilno je primenjena jedinstvena budžetska klasifikacija u iznosu od 185,1 miliona dinara, nisu planirani rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 93,7 miliona dinara i nije izmenjena odluka o budžetu u iznosu od 80 miliona dinara.

Zdravstvene ustanove nisu uskladile finansijske planove sa sredstvima opredeljenim ugovorom sa RFZO za iznos od 199,1 miliona dinara. Ostale nepravilnosti iznose 28,6 miliona dinara, navode predstavnici DRI.

Na osnovu nalaza iz izveštaja predložene su mere za 21 subjekt, odnosno podneto je 83 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, jedna prijava za privredni prestup, 12 krivičnih prijava i tri informacije nadležnim tužilaštvima.

Pričinjenje nepravilnosti u radu bile su različite, ali da se uglavnom odnose na kršenje propisa predviđenih zakonima o budžetu i o javnim nabavkama, zloupotrebe službenog položaja i prisvajanje određenog iznosa novca.

DRI je u 2015. godini objavila 174 izveštaja o reviziji, od čega 80 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, 78 izveštaja o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja, 15 izveštaja o reviziji odazivnih izveštaja i jedan izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja.

Ovogodišnjim revizijama obuhvaćeni su podaci iz finansijskih izveštaja koji se odnose na prihode i primanja u iznosu od 2.638,7 milijardi dinara, rashode i izdatke u iznosu od 1.979,0 milijardi dinara, nefinansijsku imovinu u iznosu od 793,0 milijardi dinara, finansijsku imovinu u iznosu od 3.286,5 milijardi dinara i obaveze u iznosu od 3.720 milijardi dinara.

Rashodi za zaposlene revidirani su u iznosu od 53, 5 milijardi dinara, a utvrđene nepravilnosti iznose 2 milijarde dinara ili 3, 8 odsto od ukupno izvršenih rashoda za ove namene.

Na konferenciji je saopšteno da su revizijom obuhvaćene javne nabavke u iznosu od 52 milijarde dinara i da su utvrđene nepravilnosti u iznosu od 14, 5 milijardi dinara, što čini 27, 9 odsto nepravilnosti.

Utvrđene nepravilnosti iz ranijih godina iznose 6, 1 milijardi dinara i odnose se na jedan subjekt revizije, što ujedno čini 42 odsto ukupnih nepravilnosti.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija