Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VIŠI SUD U BEOGRADU: TUŽBA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA PROTIV KOMORE JAVNIH BELEŽNIKA


Početak suđenja po tužbi Advokatske komore Beograda protiv Komore javnih beležnika predvidjen je za 26. decembar pred Višim sudom u Beogradu, saopštila je Komora.

Tužbu advokata zastupaće pred sudom predsednik AKB Slobodan Šoškić.

AKB je podnela je tužbu protiv Komore javnih beležnika jer smatra da je osnovana nezakonito, te da su svi njeni akti ništavni.

Zakonom o javnim beležnicima predviđeno je da se Komora osniva u roku od 15 dana od imenovanja 100 javnih beležnika, što se međutim nije dogodilo, jer su imenovana svega 94 beležnika 1. avgusta 2014. godine, podseća se u tužbi.

Zbog toga AKB tužbom traži od suda da poništi sve akte osnivačke skupštine javnobeležničke komore, odnosno da utvrdi da je neistinit zapisnik sa te skupštine, da poništi statut Komore javnih beležnika i odluku o izboru predsednika Komore.

Takođe je predloženo da sud, van ročišta, donese privremenu meru kojom će Komori javnih beležnika zabraniti da "vrši aktivnosti kojima se organizuje rad javnih beležnika" u vezi sa poslovima zaključenja ugovora u formi javnobeležničkog zapisa, a za koje je Zakon predvideo njihovu nadležnost.

To su poslovi sastavljanja ugovora o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera, sporazum o deobi zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera, sporazum o zakonskom izdržavanju, ugovora o raspolaganju nepokretnostima, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovor o doživotnom izdržavanju, obećanja poklona i ugovori o poklonu za slučaj smrti.

U tužbi se obrazlaže da tužena Notarska komora sastavljanjem pomenutih ugovora, kao "nezakonito konstituisana, neovlašćena organizacija svakodnevno nanosi štetu advokaturi kao samostalnoj i nezavisnoj, Ustavom uspostavljenoj službi koja organizuje rad advokata, čini nenadoknadivu materijalnu i nematerijalnu štetu".

Komora javnih beležnika osnovana je 15. avgusta, a beležnici su počeli da rade 1. septembra.

Izvor: Tanjug