Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovori na pitanja potrošača


Utisak potrošača je da se na našem tržištu poslednjih godina prodaje obuća lošijeg kvaliteta, a to potvrđuju i podaci o broju reklamacija na ovu robu. Kupci, takođe, ne mogu da ostvare prava, jer prilikom reklamacija trgovci odbijaju njihov zahtev, uz obrazloženje da su obuću "nepropisno nosili". Jedan potrošač je pitao šta da uradi kada trgovac odbije reklamaciju iako je u pravu, jer su mu cipele pukle samo nekoliko meseci od kupovine?

ODGOVOR:

U poslednje vreme većina trgovaca ima ugovore s nekom od akreditovanih kuća za veštačenje kako bi bili sigurniji u odluku koja je doneta povodom reklamacije. Naravno, trgovac može i bez navedenih veštačenja sam donositi odluku o reklamaciji, jer za takozvanu saobraznost robe ugovoru odgovara upravo trgovac.

Nigde se u Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) ne navodi obaveza trgovca da ima ugovor s nekom od ovih kuća, pogotovo što su i njihove odluke na sudu podložne obaranju. Prvi korak nakon odbijanja reklamacije jeste da uložite prigovor na reklamaciju. Napominjemo da trgovac nije u obavezi da opet prihvati prigovor, ali većina trgovaca ne pravi problem da se uloži žalba i izvrši ponovno veštačenje jer se ne slažete s prvobitnom odlukom. Ukoliko i nakon toga niste uspeli pozitivno da rešite reklamaciju, možete uraditi veštačenje o svom trošku u nekoj akreditovanoj kući za veštačenje i na taj način dokazati da je obuća nekvalitetna.

Izvor: Vebsajt Politika, 20.11.2019.
Naslov: Redakcija