Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenuta inicijativa za ocenu ustavnosti člana Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji se odnosi na krivično delo negiranja genocida


 Predsednik Srpske radikalne stranke zatražio je od predsednika Republike Srbije da stavi veto i zaustavi proglašenje Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, jer se njime predviđa uvođenje novog krivičnog dela negiranja genocida ili zločina protiv čovečnosti, u slučaju da je pravosnažnom sudskom presudom neko osuđen za ta krivična dela, bilo da je reč o domaćem sudu ili o Međunarodnom krivičnom sudu.

On smatra da je "reč o veoma opasnom presedanu kojim se gazi princip podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku".

Najavljuje da će SRS zahtevati da Ustavni sud proglasi neustavnim član Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji se odnosi na krivično delo negiranja genocida.

On je naveo da princip podele vlasti podrazumeva međusobnu kontrolu tri grane vlasti i njihovu relativnu samostalnost, kao i da javnost ima pravo da kritikuje postupke sve tri grane vlasti.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.11.2016.
Naslov: Redakcija