Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE ZA EFIKASNOST PRAVOSUĐA (CEPEJ): Srbija beleži napredak, ali su konstatovani problemi velikog broja starih sudskih predmeta, te nedovoljnog napretka u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Radi smanjenja priliva predmeta u sudovima u narednom periodu Srbija treba da unapredi i promoviše alternativni način rešavanja sporova, te da omogući prenos nadležnosti na nosioce javnih ovlašćenja, pre svega na javne izvršitelje i javne beležnike


Srbija bi dobila bolju ocenu Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) da je Izveštaj o napretku završavan mesec dana kasnije, budući da je set krivičnih zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije usvojen 23. novembra 2016. godine, te da se do kraja ove godine očekuje smanjenje broja zaostalih izvršnih predmeta za milion.

U izveštaju Evropske komisije pominje se određeni napredak, ali je konstatovano i da još uvek postoji problem velikog broja starih a nerešenih sudskih predmeta, te nedovoljnog napretka u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, navela je ministarka pravde Nela Kuburović na predstavljanju Izveštaja CEPEJ-a.

Rekla je da se nada da bi Izveštaj o napretku Evropske komisije bio bolji da je završavan malo kasnije i dodala da se novousvojenim Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, daju moderni mehanizmi da se Tužilaštvo za organizovani kriminal, Viši sud u Beogradu i pojedina tužilaštva širom Srbije "bore sa visokom korupcijom i sa organizovanim kriminalom".

Što se tiče rešavanja starih predmeta, ministarka najavljuje rešavanje velikog broja predmeta u izvršnoj materiji, očekuje smanjenje za oko milion starih predmeta, a svakako će prenos nadležnosti na nosioce javnih ovlašćenja, pre svega na javne izvršitelje i javne beležnike, u dodatnoj meri rasteretiti i rad sudova, tako da će biti poboljšanja i kada je reč i o dužini trajanja postupka, i u broju zaostalih predmeta.

Na pitanje o rešenjima Zakona o poreklu imovine, čije donošenje se najavljuje, rekla je da je prvobitni Nacrt zakona završen, ali da je po njenom mišljenju potrebno unapređenje njegovih odredbi i da bi radna grupa do kraja 2016. godine trebalo da završi rad, i da zakon bude pušten u dalju proceduru.

Kuburović je rekla da je Srbija ostvarila napredak u nekim oblastima u poređenju sa prethodnim izveštajnim periodom iz 2012. godine, pre svega u trajanju sudskog postupka, i to u parničnim postupcima, a napomenula je i da je izveštaj pokazao da je povećan procenat savladavanja priliva predmeta.

Kroz zaključke izveštaja skrenuta je pažnja da u narednom periodu Srbija treba da unapredi i promoviše alternativni način rešavanja sporova radi smanjenja priliva predmeta u sudovima, navela je ministarka.

Izvor: Vebsajt Beta, 23.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija