Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

XXVII SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA: Pravo i načelo savesnosti i poštenja, 12-17. decembar 2014. godine


Kopaonička škola prirodnog prava obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da će se XXVII Susreti održati na Kopaoniku u tradicionalnom terminu 12. – 17. decembra 2014. god. sa opštom temom

PRAVO I NAČELO SAVESNOSTI I POŠTENJA

PROGRAM SAVETOVANJA

Ovim putem obaveštava se pravnička javnost da je počela prodaja/rezervacija smeštaja preko Izvršnog organizatora:

MK MOUNTAIN RESORT
Knez Mihailova 9/I, Beograd
Tel: 011-6557-585; 011-6557-586
E-mail: info@mkresort.com
www.mkresort.com

Posebno se ukazuje da su cene za ovogodišnje aranžmane ostale iste u odnosu na prošlu godinu.

HEKSAGON PRIRODNOG PRAVA

I Pravo na život
II Pravo na slobodu
III Pravo na imovinu
IV Pravo na intelektualnu tvorevinu
V Pravo na pravdu
VI Pravo na pravnu državu

UREĐIVAČKI I ORGANIZACIONI ODBOR

Glavni urednik, predsednik Uređivačkog i Organizacionog odbora

Prof. dr Slobodan Perović

Uređivački odbor:
Prof. dr Miroslav Đorđević, Prof. dr Đorđe Đorđević, Prof. dr Jakov Radišić, dr Hajrija Mujović-Zornić, mr Gordana Petković, Prof. dr Edita Kastratović, dr Božidar Otašević, Prof. dr Milan Škulić, Prof. dr Olga Cvejić-Jančić, Prof. dr Dragoljub Kavran, Dr Dobrosav Milovanović, Prof. dr Miodrag Orlić, Prof. dr Oliver Antić, Vladimir Todorović, Prof. dr Zoran Isailović, Prof. dr Mirko Vasiljević, Branislava Varićak, dr Dragiša Slijepčević, Miroslav Nikolić, Prof. dr Jelena Perović, dr Thomas Meyer, Prof. dr Vitomir Popović, Prof. dr Predrag Šulejić, Prof. dr Jovan Slavnić, Prof. dr Branko Lubarda, Prof. dr Stojan Dabić, Predrag Trifunović, Dimitrije Milić, Prof. dr Gordana Stanković, Prof. dr Rodoljub Etinski, Prof. dr Radovan Vukadinović, Prof. dr Gordana Vukadinović, Prof. dr Miloš Marjanović, dr Đurica Krstić, Prof. dr Vladan Petrov, Prof. dr Mile Dmičić.

Organizacioni odbor:
Miroslav Varićak (predsedavajući), Ratko Slijepčević, Predrag Vasić, Marko Perović

RAD DVADESET SEDMOG SUSRETA

Petak, 12. XII 2014.

Dolazak i registracija učesnika.

Subota, 13. XII 2014.

11 časova Otvaranje plenarne sednice. Prof. dr Miodrag Orlić
Pozdravne reči

12 časova Uvodno izlaganje: Prof. dr Slobodan Perović, predsednik Udruženja Kopaoničke škole prirodnog prava - Universitas iuris naturalis Copaonici

17–19 časova Rad po katedrama prema Programu – od prve do šeste katedre sa uvodnim izlaganjem urednika. Učesnici će se sami opredeljivati za učešće u radu katedri.

Nedelja, 14. XII 2014.

10–13 časova Rad po katedrama prema Programu.
17–19 časova Rad po katedrama prema Programu.

Ponedeljak, 15. XII 2014.

10–13 časova Rad po katedrama prema Programu.
17–19 časova Rad po katedrama prema Programu.

Utorak, 16. XII 2014.

10–12 časova Rad po katedrama prema Programu.
12,30–13,30 čas. Slobodni termini za raspravu o pitanjima prema dogovoru učesnika i urednika.
16,30–19,30 čas. Diskusija na završnoj plenarnoj sednici. Usvajanje Poruka Dvadeset sedmog susreta Kopaoničke škole prirodnog prava.

Sreda, 17. XII 2014.

10–13 časova Povratak učesnika.

OPŠTE INFORMACIJE

Mesto i vreme održavanja

KOPAONIK, velika dvorana (hotel »GRAND«), Kongresna sala, Holiday sala (iznad kongresne sale), Malo jezero (ranije TV sala), Prezident sala, Sala ranije TV KOP – 13, 14, 15, 16. i 17. decembra 2014. godine.

Rad Susreta

Rad Susreta se odvija na plenarnim sednicama i na sednicama katedri.

Mesto i vreme održavanja sednica odvijaće se prema rasporedu koji je utvrđen Programom.

Kancelarija

Od 12. DECEMBRA 2014. GODINE, prijemni biro Kopaoničke škole prirodnog prava i kancelarija Izvršnog organizatora radiće tokom trajanja Susreta na Kopaoniku »Konaci–Sunčani vrhovi« u vremenu od 9 do 19 časova. Kancelarija će biti posebno naznačena na ulazu Kongresnog centra.

Kancelarija će:

Vršiti registraciju učesnika, izdavati materijal, vršiti registraciju učesnika koji nemaju potvrđenu rezervaciju, rešavati eventualne sporne rezervacije i posebne zahteve, kao i druge poslove koji su vezani za Kopaoničku školu prirodnog prava kao organizatora ovog Susreta.

Učesnici su dužni da izvrše registraciju kod Izvršnog organizatora gde su izvršili uplatu aranžmana ili kod Organizatora Kopaoničke Škole prirodnog prava ako je izvršena uplata Zbornika radova (radni materijal).

Prijem i smeštaj učesnika

Učesnici sa potvrđenom rezervacijom javljaju se direktno recepciji izabranog hotela.

Za eventualne sporne ili dodatne zahteve isključivo je nadležna Kancelarija Susreta.

VAŽNO SAOPŠTENJE UČESNICIMA

Prilikom registracije učesnicima će se izdavati odgovarajuća oznaka – bedž KOJI JEDINO OMOGUĆAVA ULAZAK U RADNE PROSTORIJE.

UČESNICI SU OBAVEZNI DA NOSE BEDŽ NA VIDNOM MESTU ZA VREME BORAVKA U RADNIM PROSTORIJAMA.

ORGANIZATORI SU PRIMORANI NA OVAJ VID KONTROLE IZ RAZLOGA ŠTO JE NA DOSADAŠNJIM SUSRETIMA VELIKI BROJ UČESNIKA IZBEGAVAO SVOJE OBAVEZE.

Učesnici koji su izvršili uplate paket aranžmana ili platili radni materijal – Zbornik radova, mogu podići iste kod Izvršnog organizatora ili u njihovoj kancelariji na Kopaoniku.

RADNI MATERIJAL

Uplatom iznosa koji je uključen u cenu aranžmana stiče se pravo na:

1. Materijal publikovanih referata raspoređenih po tematskim oblastima u okviru Heksagona Kopaoničke škole.

2. Učešće u radu Susreta, prisustvo u svim salama i učestvovanje u svim oblicima rada, kao i korišćenje tehničkih pogodnosti i tehničke organizacije u radnim prostorijama.

3. Bedž koji omogućava korišćenje prava učesnicima Susreta.

4. Učešće u radu okruglih stolova - Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije; notarsko pravo; prezentacija knjiga izdavača i sl.

Uplata Zbornika radova (radni materijal) obavezna je za svakog učesnika Susreta i vrši se u sklopu paket aranžmana.

Ukoliko je učesnik Susreta svoj boravak regulisao izvan paket aranžmana, Zbornik radova (radni materijal) može uplatiti Organizatoru u Beogradu ili neposredno u Kancelariji na Kopaoniku, čime stiče sva prava učešća u radu Susreta.

SMEŠTAJ UČESNIKA

Za učesnike Dvadeset sedmog Susreta, Izvršni organizator je obezbedio smeštaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama ZA PET NOĆENJA NA BAZI POLUPANSIONA u periodu od 12. do 17. DECEMBRA 2014. GODINE.

U paket aranžman su uračunati: hotelski smeštaj i naknada za radni materijal (bez prevoza).

,strong>Cene aranžmana nisu promenjene u odnosu na cene - KOP 2012. i KOP 2013, a date su u dinarima, po osobi, sa uračunatim PDV-om.

HOTELI

1/1

1/2

1/3

Hotel »GRAND« Superior sobe

77.200

61.400

59.000

Hotel »GRAND« Family

75.400

67.800

Hotel »Anđela«

65.500

53.200

52.000

Hotel »Anđela« apartmani

73.125

58.500

Apartmani »KONACI«

62.000

51.000

49.700


OZNAČENA CENA PODRAZUMEVA PET NOĆENJA NA BAZI POLUPANSIONA bez boravišne takse koja iznosi 100 dinara po osobi. Prodaju označenih kapaciteta vrši:

MK MOUNTAIN RESORT
11000 Beograd
Knez Mihajlova 9/I
Tel.: 011/6557-585; 011/6557-586
Fax: 011/3284-775
E-mail: info@mkresort.com
www.mkresort.com
* * *

HOTELI

1/1

1/2

1/3

Apartmani »JAT« ***

53.400

46.000

44.800

Vila "Nikola" ***

57.250

48.250

47.250


OZNAČENA CENA PODRAZUMEVA PET NOĆENJA NA BAZI POLUPANSIONA bez boravišne takse koja iznosi 100 dinara po osobi. Prodaju označenih kapaciteta vrši:

Agencija “SMART TRAVEL”
11000 Beograd
Svetog Save 43/1
Tel/Fax: 011/2441-253
Fax: 011/3086-695
Licenca OTP 46/2013
E-mail: smart4@eunet.rs
www.smart4.co.rs

PREVOZ

Za učesnike Dvadeset sedmog Susreta obezbeđen je autobuski prevoz sa polascima iz: BEOGRADA, NOVOG SADA i KRAGUJEVCA.

Ukoliko se učesnik opredeli za organizovan prevoz, cene prevoza na sledećim relacijama su:

Novi Sad – Kopaonik – Novi Sad . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500
Beograd – Kopaonik – Beograd . . . . . . . . . . . . . . . . .4.200
Kragujevac – Kopaonik – Kragujevac . . . . . . . . . . . . 4.000

POLAZAK AUTOBUSA

12. DECEMBRA 2014. GODINE (PETAK)

Iz Beograda:
Počev od 9,00 h sa velikog parkinga ispred svečanog ulaza u »SAVA CENTAR«, Novi Beograd.

Iz Novog Sada:
Počev od 9,00 h ispred ulaza u sportsku halu VOJVODINA (SPENS).

Iz Kragujevca:
U 11,00 h ispred ulaza u sportsku halu »JEZERO«.

POVRATAK AUTOBUSA

17. DECEMBRA 2014. GODINE (SREDA)

U 11,00 h ispred hotela, gde ste smešteni.

Uslovi prevoza:

Kod potvrde rezervacije prevoza od strane Izvršnog organizatora biće opredeljeno vreme polaska i broj autobusa.
Izabrano vreme polaska čarter autobusa iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca, koje Izvršni organizator jednom potvrdi, nije moguće menjati.
Za sva odstupanja od objavljenog programa, primenjivaće se Opšti uslovi putovanja, a putnik je dužan da se sa istima upozna kod Organizatora putovanja.

UPLATA PAKET I ARANŽMANA

Uplate paket aranžmana se mogu vršiti:

1. Na bazi ispostavljene profakture – Na osnovu prijave (faksom, e-mailom, lično ili poštom) ispostavlja se PROFAKTURA koja važi tri dana. Ispostavljanje profakture od strane Izvršnog organizatora je istovremeno i potvrda preliminarne rezervacije. Kod komunikacije, molimo Vas da se uvek pozovete na broj profakture. Preliminarne rezervacije za koje uplata nije izvršena najkasnije u roku od tri dana od datuma izdavanja profakture, neće se uzimati u obzir jer kompjuter nakon tog roka automatski briše sve neuplaćene preliminarne rezervacije i oslobađa kapacitet za nove rezervacije.

2. Lična uplata – U prostorijama Izvršnog organizatora.

3. Uplate u stranoj efektivi - Po prijemu prijave dostavićemo Vam profakturu sa instrukcijom za uplatu na devizni račun.

ORGANIZATOR

KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA

11000 Beograd
Krunska 74
Tel: 011/2446-910
Fax: 011/2443-024
E-mail: upj@eunet.rs
Web: www.kopaonikschool.org

Izvor: Redakcija, 25.11.2014.