Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA: Pravilnikom omogućeno da se na kozmetičkim proizvodima, trajnijim od 30 meseci ne navodi datum minimalne trajnosti. Usklađene su liste zabranjenih i ograničenih supstanci i korigovan pristup prisustvu nečistoća i supstanci u tragovima


Prvi put su u Srbiji kozmetički proizvodi predmet posebnog propisa. U aprilu 2019. godine na snagu je stupio Zakon o predmetima opšte upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019), tako da je donošenjem Pravilnika o kozmetičkim proizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 60/2019 - dalje: Pravilnik), oblast kozmetičkih proizvoda potpuno harmonizovana sa propisima Evropske unije. Pravilnik postavlja tehničke zahteve i omogućava potpunu implementaciju Zakona o predmetima opšte upotrebe.

Pravilnik o kozmetičkim proizvodima, kojim se uređuju kozmetički proizvodi koji se isporučuju na tržište, radi obezbeđenja funkcionisanja tržišta i visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi, na snazi je od 5. septembra 2019. godine.

Pravilnik o kozmetičkim proizvodima transponuje zahteve za kozmetičke proizvode iz evropske kozmetičke uredbe, kao što su sadržaj dosijea sa informacijama o proizvodu, spisak zabranjenih i ograničenih supstanci, deklarisanje i druge, ali reguliše i kozmetičke tvrdnje i efikasnost proizvoda za zaštitu od sunca.

Jedna od velikih promena koju Pravilnik donosi je mogućnost da se na kozmetičkim proizvodima, trajnijim od 30 meseci ne navodi datum minimalne trajnosti. Dodatno, usklađene su liste zabranjenih i ograničenih supstanci i korigovan pristup prisustvu nečistoća i supstanci u tragovima. Tačnije, proizvodi koji su po svom sastavu i karakteristikama u skladu sa propisima Evropske unije, od sada su potpuno u skladu i sa propisom Republike Srbije.

Veoma važan aspekt je fer konkurencija i zaštita potrošača. Uvođenjem preciznih zahteva o sadržaju dosijea sa informacijama o proizvodu, sve kompanije koje posluju u Republici Srbiji, u ovom segmentu, poštovaće ista pravila, što ranije nije bio slučaj zbog toga što stari propisi nisu poznavali pojam dosijea sa informacijama o proizvodu, niti precizirali njegov sadržaj. Transponovanjem evropske uredbe koja se odnosi na kozmetičke tvrdnje, kao i zahteva koji se odnose na efikasnost proizvoda za zaštitu od sunca, potrošači u Srbiji su informisani na isti način kao i potrošači u ostalim evropskim zemljama.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 14.10.2019.
Naslov: Redakcija