Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ROKOVI


25. OKTOBRA STUPAJU NA SNAGU:

  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I OČUVANJA PRIRODE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2018)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OČUVANJU POPULACIJA SLEPIH MIŠEVA U EVROPI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2018)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ODRŽIVOM TRANSPORTU UZ OKVIRNU KONVENCIJU O ZAŠTITI I ODRŽIVOM RAZVOJU KARPATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2018)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OČUVANJU AFRIČKO-EVROAZIJSKIH MIGRATORNIH PTICA VODENIH STANIŠTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2018)

PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015, 104/2015, 77/2016, 82/2016 - ispr., 63/2017 i 112/2017)

Odredbe člana 36. st. 3-5. ovog pravilnika primenjuju se od 25. oktobra 2018. godine.

Izvor: