Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA PODRŽALE TEKST AMANDMANA NA ČLAN 40. PREDLOGA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Amandmanom se utvrđuje da se prava građana na zaštitu podataka o ličnosti mogu ograničiti isključivo na osnovu zakona


Više od 30 organizacija civilnog društva podržalo je tekst amandmana na član 40. Predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti i poziva narodne poslanike da podrže amandman koji utvrđuje da se prava građana na zaštitu podataka o ličnosti mogu ograničiti isključivo na osnovu zakona.

Ako se sporni član zakona u sadašnjem obliku usvoji u Skupštini, postoji opasnost da organi vlasti ili privatne kompanije koje rukuju podacima o ličnosti mogu da ograniče prava građana bez izričitog zakonskog ovlašćenja i po sopstvenom nahođenju, navodi se u saopštenju koje prenosi Inicijativa mladih za ljudska prava.

Podseća se da izrada i donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti traju već šest godina, a da je Vlada Srbije usvojila i uputila Narodnoj skupštini tekst zakona koji je veoma konfuzan i težak za tumačenje, na šta su ukazali organizacije civilnog društva, Poverenik, stručna javnost pa i sama Evropska komisija.

Očekujemo da u finalni tekst zakona bude vraćena odredba da se prava građana mogu ograničiti samo zakonom i da se građanima Srbije omogući najviši stepen zaštite prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, ističe se u saopštenju.

Izvor: Izvod iz vesti sa vebsajta Danas, 23.10.2018.
Naslov: Redakcija