Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA: Stručna obuka za licencirane procenitelje vrednosti nepokretnosti u Beogradu i Nišu. Rok za prijavu 3. novembar 2017. godine


Na osnovu člana 16. st. 1. i 2. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016), člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)i odluke Ministarstva Finansija Republike Srbije br. 153-00-144/2017-16 Republički zavod za sudska veštačenja a.d. Novi Sad je imenovan za organizatora stručne obuke.

U saradnji sa Ministarstvom Finansija Republike Srbije i sa fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu raspisuje konkurs za upis polaznika stručne obuke za licencirane procenitelje vrednosti nepokretnosti.

Potrebni uslovi za prijavu na konkurs:

1. Ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

2. Minimalno tri godine radnog iskustva

3. Nije pravosnažno osuđivano lice za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova vršenja procene i to za krivična dela protiv prava na osnovu rada, privrede, imovine, službene dužnosti i za krivično delo finansiranje terorizma.

Nastava na stručnoj obuci za licencirane procenitelje vrednosti nepokretnosti će se odvijati u Beogradu i Nišu, u trajanju od 130 časova, organizovana u blok nastavu vikendima.

Početak obuke je 03.11.2017. god. u 16 časova. Za polaznike u Beogradu, obuka će se obavljati u prostorijama Kluba narodnih poslanika, Tolstojeva br. 2, a za polaznike iz Niša obuka će se obavljati u prostorijama Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Nišu.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon: 021/ 525-477, mobilni: +381 63 593392, e-mail: office@zsv-novisad.com ili putem pošte na adresu: Republički zavod za sudska veštačenja ad 21000 Novi Sad, Sremska broj 9.

Rok prijave je do 3. novembra 2017. godine.

Više informacija o kotizaciji, načinu prijave, planu i programu nastave možete videti na sajtu Republičkog zavoda za sudska veštačenja.

Izvor: Vebsajt Republički zavod za sudska veštačenja, 24.10.2017.
Naslov: Redakcija