Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAKON PRVE SUDSKE PRESUDE U KORIST LICA ZADUŽENOG U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA POJEDINI ADVOKATI I VEŠTACI NUDE USLUGE RASKIDANJA UGOVORA SA BANAKAMA, BEZ PRETHODNIH TROŠKOVA, UZ GARANCIJU DOBIJANJA SUDSKOG SPORA: Advokatska komora navodi da je strogo zabranjen ovakav vid oglašavanja, te obećavanje krajnjeg ishoda suđenja


Trebalo je samo nedelju dana da u Srbiji zaživi novi biznis - poništavanje ugovora zaduženih u švajcarskim francima i banaka, sa garancijom da gubitka na sudu nema. Osvanuli su oglasi po novinama gde se usluge veštaka i advokata nude besplatno jer se troškovi naplaćuju posle presude. Ipak unapred treba pripremiti 100 evra ili 20 odsto od vrednosti usluge veštačenja. Tačnije, ova usluga košta 500 evra, ali klijent za početak daje samo petinu. Kako sve troškove snosi strana koja gubi, veštaci i advokati će usluge naplatiti nakon donošenja presude.

Kontakt sa advokatima koji bi zastupali klijente na sudu je isključivo mejlom, ali ako se insistira može i lično. Za početak je dovoljno da se elektronski dostavi ugovor o kreditu i finansijska kartica koju daje banka. Na kartici je navedeno dinarsko zaduženje u trenutku kada je banka isplatila stan iz kredita koji je ugovoren, kao i sve dinarske uplate, odnosno rate i plaćene naknade za obradu kredita.

Na osnovu ovih dokumenata, veštak bi obračunao obaveze zaduženog prema banci u slučaju raskida ugovora. Do ovog trenutka ništa se ne bi plaćalo veštaku i advokatu.

- Nakon ovog obračuna, uradili bismo međukorak. Ja bih u vaše ime, dakle po vašem posebnom ovlašćenju, pregovarao sa bankom da prihvati raskid bez suđenja i da vam reprogramira kredit u skladu sa rezultatom veštačenja. Time bi banka izbegla visoke sudske troškove, a vi biste odmah u tom slučaju počeli da isplaćujete znatno manju mesečnu ratu, odnosno znatno manji iznos kredita. Koji je to iznos, pokazaće veštačenje - navodi se u objašnjenju jednog od veštaka koji je ponudio usluge jednoj Beograđanki koja se javila na oglas.

U slučaju da banka ne pristane, veštak je spreman da preporuči neke od advokata sa kojima sarađuje, a i sam klijent može da angažujete zastupnika. Uslov je da se naplati tek nakon pravosnažnosti presude, jer su troškovi tužbe, podnesaka i prisustva ročištima visoki, s obzirom na relativno visoku vrednost spora.

- Ove troškove plaća strana koja izgubi. U ovom slučaju izvesno je da će to biti banka. Vi biste morali da platite eventualne sudske takse. Što se tiče mog veštačenja, ugovaram iznos od 500 evra, od kojeg vi plaćate avansno 100 evra (20 odsto). Ukupan iznos od 500 evra takođe plaća strana koja izgubi. U ovom slučaju smatram da će to biti banka. Kada se naplati taj iznos, koji pripada meni, ja vama vraćam uplaćeni avans od 100 evra.

Pored ove usluge veštak je spreman da nakon pravosnažne presude pomogne da klijent pronađe banku koja bi reprogramirala dug koji klijent treba da isplati banci. Ovo nije baš jednostavan korak, s obzirom na to da banka skida hipoteku tek nakon isplate presuđenog iznosa. Ali ima banaka, kako tvrdi veštak, koje bi prihvatile ovakav aranžman.

Kako kažu advokati, ovakav vid oglašavanja je strogo zabranjen. Takođe je zabranjeno obećavati javno krajnji ishod suđenja, jer to ne može niko da garantuje. Advokatska komora će reagovati na oglas koji je dao jedan od veštaka da sa sigurnošću dobija sporove sa bankama.

- To što je jedna presuda doneta u korist klijenta u jednom gradu, ne mora da znači da će tako biti sa svim drugim građanima koji se upuste u sudski spor. Nijedan ugovor o stambenom kreditu nije isti, što znači da ni presuda nije identična. Zbog toga građani koji budu tražili poništenje ugovora sa bankom, moraju da pronađu adekvatne advokate koji će ih posavetovati da li da u ceo aranžman ulaze ili ne. Jedinstveni obrazac ne postoji - objašnjavaju i advokati i sudije.

"Kao odgovoran advokat, kao osoba iz pravosuđa ne možete garantovati na takav način. Vi možete predočiti određene argumente, određene zakonske odredbe, sa stanovišta sudske prakse, ali na način da možete nekom garantovati uspeh u sporu, zaista zvuči neozbiljno", objašnjava advokat Bojan Dobrijević.

"Mislim da će iz svega ovoga upravo negativnu posledicu imati same osobe korisnici kredita koji će možda na lakomislen način pristupiti i sajtu i određenim kontaktima, osobama za koje mi nismo čuli", dodaje on.

Iako će svoje klijente savetovati da i dalje podnose kolektivne tužbe i da traže raskid ugovora s bankama, u Udruženju bankarskih klijenata "Efektiva", koje se već više od 5 godina bavi problemom kredita u švajcarskim francima, kažu da se ranije na ove procese gledalo sa nepoverenjem, ali se po objavljivanju pravosnažne presude stvar izmenila.

"Dobar deo advokata pokušava jednostavno da uskoči u voz koji punom parom juri prema svom cilju, to je meni gledajući iz tog ugla skroz logično. Advokati žele da zarade, nude usluge po meni na jedan jako nefer, nepošten način, nerazumljiv i tajanstven, znači nije do kraja dorečen, ne zna se o čemu se tu zapravo radi", ističe Dejan Gavrilović iz "Efektive".

Procesi u ovim slučajevima traju više godina, a sudski troškovi koje snosi strana koja izgubi proces, mogu da budu i više hiljada evra.

Izvor: Vebsajt Novosti i B92, 23.10. 2016.
Naslov: Redakcija