Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA UPRAVA: Najčešći primeri izbegavanja plaćanja poreza primećeni su kod onih koji se bave prometom akciznih proizvoda, građevinarstvom, sekundarnim sirovinama, izdavanjem prostora za proslave, trgovinom preko interneta, ugostiteljstvom, zdravstvenim uslugama, poljoprivrednih gazdinstava i fizičkih lica koja izdaju nepokretnosti


Poreska uprava je od 2014. do 2019. godine naplatila 36,7 odsto više javnih prihoda za koje je zadužena, kaže direktorka Dragana Marković.

Transformacija Poreske uprave i njeni ciljevi, kako navodi, bazirani su na potrebi za uspostavljanjem savremene i efikasne administracije, stvaranjem prostora za lakše i pravednije uslove poslovanja poreskih obveznika, kao i njihovom boljom komunikacijom sa Poreskom upravom.

Sve poreske prijave su prevedene u elektronski oblik, procesi administriranja poreza znatno su unapređeni uvođenjem novih tehnologija i razvojem elektronskih sistema za podnošenje poreskih prijava i plaćanje poreza u Srbiji, a formiran je i novi sektor za pružanje usluge poreskim obveznicima, kaže Dragana Marković.

"Smanjen je broj organizacionih jedinica najpre sa 178 na 78, a zatim je od 1. jula 2019. počela da funkcioniše nova poslovna mreža koja podrazumeva 37 filijala. Odvojene su sporedne od osnovnih aktivnosti. Redukcija broja filijala je posledica jačanja elektronske komunikacije i poslovanja, prvenstveno putem korišćenja portala E-porezi, koji faktički predstavlja najveću filijalu, kao o posledica smanjenja potrebe dolaska poreskih obveznika u organizacione jedinice uprave."

Direktorka Poreske uprave ističe da danas veliki broj poreskih obveznika na vreme izmiruje svoje obaveze, čime se izbegava primena mera redovne i prinudne naplate.

"Zakon je isti za sve građane, bez obzira na to da li je u pitanju estrada ili neka druga ciljna grupa poreskih obveznika. Razvijamo i indirektne metode kontrole poreskih obveznika, a mnogo će doprineti i Zakon o poreklu imovine. S druge strane, poreskim obveznicima koji žele da poštuju propise pruža se široka lepeza usluga, pomoći i edukacije."

Prema njenim rečima najčešći primeri izbegavanja plaćanja poreza primećeni su kod onih koji se bave prometom akciznih proizvoda, građevinarstvom, sekundarnim sirovinama, izdavanjem prostora za proslave, trgovinom preko interneta, ugostiteljstvom, zdravstvenim uslugama, poljoprivrednih gazdinstava i fizičkih lica koja izdaju nepokretnosti.

Izvor: Vebsajt RTV, 23.09.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija