Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU: Mreža za restituciju traži da se imovina oduzeta posle Drugog svetskog rata starim vlasnicima vraća u naturi, a ne obeštećenjem u novcu


Mreža za restituciju će tražiti od nadležnih državnih organa da se imovina oduzeta posle Drugog svetskog rata vraća starim vlasnicima u naturi, a ne da se štite interesi "uzurpatora" koji su je na nelegalan način kupili, a vlasnicima isplaćuje obeštećenje u novcu, rekao je Koordinator Mreže Mile Antić.

On je rekao da su u procesu restitucije mnoge državne institucije zatajile, među kojima Republički geodetski zavod, tužilaštva, sudovi, Agencija za privatizaciju, Direkcija za imovinu i lokalni pravobranioci.

"Restitucijom poslovnog prostora u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, Zadužbini Nikole Spasića, utvrđeno je da preko 1.700 kvadratnih metara poslovnog prostora u prizemlju nije upisano u katastar nepokretnosti niti evidentirano kao državna imovina", rekao je Antić.

U svim slučajevima "zastupnici uzurpatora i prisvajača" državne imovine su, kako je rekao, insistirali da bivši vlasnici treba da dobiju obeštećenje u obveznicama, a negde su čak i osporavali bilo kakvo pravo starim vlasnicima.

Dodao je da su, prema podacima tog udruženja u Knez Mihailovoj ulici u zgradi čije je vlasnik bio Velizar Mitrović lokale kupili jedna kompanija i jedna estradna pevačica.

Država bi, prema njegovim rečima, mogla pola obaveza prema starim vlasnicima građevinskog zemljišta na Novom Beogradu da namiri samo parcelom koju koristi Energoprojekt.

Antić je istakao da stari vlasnici ne žele "mizerno" obeštećenje za koje je država izdvojila dve milijarde evra, a pre donošenja Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 - odluka US - dalje: Zakon) Republički zavod za statistiku Srbije je, kako je rekao, procenio vrednost oduzete imovine na 220 milijardi evra.

Po važećem Zakonu, kako je rekao Antić, svi građani Srbije će snositi teret restitucije jer će se imovina koja se ne vraća obeštetiti iz budžeta.

Direktor Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević rekao je da imovina mora da se vrati i iz moralnih razloga jer su građani već jednom preživeli nepravdu kada im je oduzeta.

"Vlast na restituciji mora da pokaže da je ozbiljna. Prodavati tuđu imovinu znači isto što i prodavati kradenu robu i svi ministri finansija bi zbog toga trebalo da snose odgovornost", rekao je Prokopijević.

Predsednik Udruženja građana za povraćaj oduzete imovine "Beograd" Bogdan Veljković rekao je da je njemu vraćen samo deo imovine u naturi i da će pokrenuti sudski spor.

"U Srbiji vlada kleptodemokratija", rekao je Veljković i dodao da "ne razume da se i pored visokog javnog duga budžet opterećuje novim zaduženjem za isplatu obeštećenja iako imovina može da se vrati u naturi".

Istakao je da ne prihvata obveznice preko kojih će država Srbija isplaćivati obeštećenje jer se na njih obračunava kamata od dva odsto iako bi "na takve obveznice trebalo da bude šest-sedam odsto".

"Ljudi koji su dobili te obveznice za staru deviznu štednju prodavali su ih uz diskont od 90 odsto, što znači da su oštećeni zbog oduzete imovine dobili deset odsto od vrednosti tog papira", rekao je Veljković.

Izvor: Vebsajt B92, 21.09.2017.
Naslov: Redakcija