Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Utvrđen i u skupštinsku proceduru upućen Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, donet Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu


Vlada Republike Srbije usvojila je, na sednici održanoj 22. septembra 2017. godine, Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, kojim će se obezbediti jednake mogućnosti za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi, što će omogućiti dalje unapređenje njenog rada i podizanje kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima.

Najznačajnija novina ovog Predloga zakona, koji je upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije, jeste da će biti obavezan i za najviše funkcionere – ministre, predsednike opština i načelnike, pri čemu će ovaj vid edukacije biti sistemski organizovan i na republičkom i na lokalnom nivou.

Nacionalna akademija funkcionisaće kao nezavisna institucija, pod nadzorom Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, i imaće mogućnost da potpisuje ugovore o saradnji sa vodećim svetskim univerzitetima.

Vlada Republike Srbije donela je i Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu, sa projekcijom za 2018. godinu, koji predviđa povećanje broja mera i intenziviranje aktivnosti resornih institucija na smanjenju obima nelegalne trgovine, neprijavljenog rada i utaje poreza.

Fokus Akcionog plana, koji sada ima 108 mera i aktivnosti, stavljen je na uspostavljanje efikasnijeg nadzora nad tokovima u sivoj zoni, unapređenje funkcionisanja fiskalnog sistema i smanjenje administrativnog opterećenja za privredu i građane.

Jedna od novina jesu mere za podizanje kapaciteta Poreske uprave. Među prioritetima nalaze se još i izrada softvera e-inspektor, koji će ujednačiti postupanje inspekcijskih organa, sprovođenje zajedničkih obuka tužilaštva i inspekcija radi efikasnijeg procesuiranja i sankcionisanja poslovanja u sivoj zoni.

Predviđeno je i unapređenje sistema fiskalizacije, a posebna pažnja posvećena je najosetljivijim grupama, mladima i nezaposlenim početnicima u poslovanju.

Jedna od mera predviđa uvođenje podsticaja kako bi im se olakšalo pokretanje biznisa i legalno poslovanje.

U ukupnom periodu primene Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) (maj 2016 –maj 2017) zabeleženo je povećanje broja novoregistrovanih preduzetnika od pet odsto, dok je broj odjavljenih smanjen za 30 odsto.

Izvor: Vebsajt Vlade, 22.09.2017.
Naslov: Redakcija