Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 25. septembra 2015. godine sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za evropske integracije, Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, Odbora za spoljne poslove - Razmatranje predloga zakona, Izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija


134. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana 25. septembra 2015. godine, sa početkom u 9,30 časova, u sali II.

Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 131,132 i 133. sednice Odbora;

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;

3. Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o hipoteci, koji je podnela Vlada;

4. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1764 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, koji je podnela Vlada;

42. sednica Odbora za evropske integracije biće održana 25. septembra 2015. godine, sa početkom u 10,30 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada (broj 43-2232/15 od 19.septembra 2015. godine), u načelu,

2. Određivanje predstavnika Odbora za Konferenciju "Ekonomsko upravljanje i stvaranje radnih mesta u EU i u zemljama proširenja", koja će biti održana u Sarajevu, 15.i 16. oktobra 2015. godine.

Izvestioci za prvu tačku dnevnog reda će biti predstavnici Ministarstva finansija.

41.sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana 25. septembra 2015. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 01.04.2015. godine do 30.06.2015. godine (broj 02-1972/15 od 31.07.2015. godine);

2. Razno.

38. sednica Odbora za spoljne poslove biće održana 25. septembra 2015. godine, sa početkom u 13,30 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1. Inicijative za posete,

2. Redovne aktivnosti stalnih delegacija,

3. Izveštaji o realizovanim posetama,

4. Ostali realizovani kontakti,

5. Razno. 

Izvor: