Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA KONFERENCIJA O PREGOVARAČKOM POGLAVLJU 5 KOJE SE ODNOSI NA JAVNE NABAVKE


Srbija je spremna za narednu fazu pregovora u okviru Poglavlja 5 koje se odnosi na javne nabavke, a u toku je finalizacija pripreme pregovaračke pozicije i veći deo posla je obavljen i usklađen, rečeno je na Konferenciji "Poglavlje 5 - o čemu pregovaramo" u Privrednoj komori Srbije.

Na Konferenciji je predstavljen nedavno objavljen Izveštaj o skriningu za Poglavlje 5 - javne nabavke, a bilo je reči o procedurama za dodelu ugovora o javnim nabavkama, koncesijama i javno- privatnom partnerstvu, elektronskim javnim nabavkama, kao i pravnim lekovima u oblasti javnih nabavki.

Sekretar Pregovaračke grupe i načelnik odeljenja za analitiku u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Borisav Knežević, rekao je da je u maju 2014. godine obavljen eksplanatorni skrinig za poglavlje 5, a da je u aprilu 2015. godine EU obavestila da je Srbija spremna za narednu fazu pregovora u okviru Poglavlja 5 i uputila poziv za podnošenje pregovaračke pozicije u cilju otvaranja poglavlja.

Knežević je rekao da je Poglavlje 5 podeljeno na 10 potpoglavlja, koja se odnose uglavnom na klasični sektor, komunalni sektor, koncesiju i javno privatna partnerstva, zatim pravne lekove u postupcima javnih nabavki, međunarodne aspekte javnih nabavki...

Kako je naveo Knežević, ključni izazov je jačanje kapaciteta za primenu propisa na svim nivoima nakon što se finalizuje pravno usklađivanje sa direktivama EU usvojenim prošle godine. To podrazumeva da se mora unaprediti oblast planiranja kao i nadzor nad svim fazama postupaka javnih nabavki.

Što se tiče oblasti elektronskih nabavki, potrebni su dodatni napori da bi se ova oblast uskladila, a tiče se tehničkih kapaciteta i obuka.

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije, Dušanka Samardžić, ukazala je na važnost prilagođavanja sa pravnim tekovinama EU, kako bi se poslovanje u ovoj oblasti olakšalo i postalo konstruktivnije.

Takođe je ukazala da je potrebna saradnja svih nadležnih institucija u oblasti edukacije, posebno malih i srednjih preduzeća da bi se transparentnost procesa javnih nabavki podigla na viši nivo, a troškovi smanjili.

Konferenciju "Poglavlje 5 - o čemu pregovaramo" organizovala je Privredna komora Srbije u saradnji sa Upravom za javne nabavke i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Skup je deo serije predstavljanja pregovarackih poglavlja, koje je PKS pokrenula pod nazivom "O čemu pregovaramo" kako bi informisala poslovnu zajednicu o izmenama u poslovnom okruženju koje nastaju kao posledica procesa pristupanja EU.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.09.2015.