Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU: Obaveza polaganja bankarskih garancija za velike organizatore putovanja, povećanje visine obaveznih polisa osiguranja za manje organizatore turističkih putovanja, pooštravaju se uslovi licenciranja i kontrole rada turističkih agencija


Turističke agenicije u Srbiji uskoro bi mogle da polože "debele" garancije ukoliko žele da rade. To bi najviše trebalo da zaštiti putnike, koje poslednjih godina turističke agencije sve češće varaju, a odgovaraće i ozbiljnim firmama koje se bave organizovanjem putovanja.

Ove izmene predviđene su Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, a poslanici će ga razmatrati na prvoj sednici redovnog jesenjeg zasedanja, 1. oktobra 2015. godine.

U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kažu da će odmah po usvajanju izmenjenog Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 93/2012) biti usvojene i dopune Pravilnika o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja ("Sl. glasnik RS", br. 50/2012 i 44/2013), čime će se značajno pooštriti uslovi osnivanja i poslovanja turističkih agencija.

Predlogom zakona predviđena je obaveza polaganja bankarskih garancija za velike organizatore putovanja, povećanje visine obaveznih polisa osiguranja za manje organizatore turističkih putovanja, veća ovlašćenja turističkih inspektora u kontroli rada agencija.

Novi propisi obavezivaće turističke agencije da turistima dostavljaju potvrde o posedovanju bankarskih garancija i polisa osiguranja, na osnovu kojih će putnici lakše moći da naplate štetu u slučajevima kada agencija prekrši ugovor, navode u Ministarstvu. 

Izvor: Vebsajt Novosti, 24.09.2015.