Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROTEST ADVOKATA TRAJAĆE DO ISPUNJENJA ZAHTEVA ZA UMANJENJE PAUŠALNOG POREZA I IZMENU VIŠE ZAKONA KOJIMA BI SE SPREČILA DALJA "DISKRIMINACIJA" ADVOKATA U ODNOSU NA JAVNE BELEŽNIKE


Advokatska komora Srbije je na sastanku Upravnog odbora donela odluku da se protest advokata nastavlja u istom obliku kao i do sada, bez ikakvih odstupanja.

Oni neće prihvatiti predlog Ministarstva pravde da u roku od 48 sati stave van snage Uputstvo o štrajku, kaže za RTV predsednik Advokatske komore Vojvodine Srđan Sikimić.

"Uputsvo ne predstavlja nikakav propis koji bi mogao da bude podoban za ovakvu reakciju Ministarstva", rekao je Sikimić.

Prema njegovim rečima, advokati očekuju da Vlada Srbije o predlogu ministra neće ni raspravljati.

"Ministar nije ni ovlašćen da daje takva uputstva, niti se na advokate može primeniti bilo koja odredba iz zakona o štrajku", kazao je Sikimić.

Predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević uputio je danas premijeru otvoreno pismo u kome ga poziva na direktan razgovor radi rešavanja problema koji su doveli do obustave rada advokata.

"Ministar pravde (Nikola Selaković) nije želeo ni hteo da predupredi uzroke koji su doveli do obustave rada advokata a nakon što je štrajk počeo, nije želeo te uzroke da otkloni. Zato smatramo da jedino razgovor sa Vama može biti konstruktivan i dovesti do rešenja problema koji su prouzrokovali naš protest", navodi se u pismu upućenom premijeru Vučiću.

Prema rečima predsednika Advokatske komore, predstavnici te profesije žele razgovore i pregovore, ali ministarstva pravde i finansija nisu uvažili primedbe advokata kad je reč o usvajanju i primeni Zakona o javnom beležništvu i odredbama poreske politike koja se primenjuje na njih.

"Ministar pravde je odbio da na bilo koji način razgovara o izmenama Zakona o javnom beležništvu.

Umesto toga, uputio je Advokatskoj komori dopis u kome na ultimativan način zahteva okončanje protesta. To pismo, puno nekompetentnosti i nepoznavanja osnovnih principa na kojima počiva advokatura, predstavlja demonstraciju neznanja koja ne može biti dopuštena ministru", navodi se u pismu koje je potpisao Đorđević.

On je ocenio da dopis ministra Selakovića sadrži tri ključna propusta.

"Ministar se poziva na Zakon o štrajku iako je poznato da se njegove odredbe primenjuju samo na zaposlene a ne na lica koja obavljaju samostalnu deltanost, poput advokata. Ustavom Srbije, advokatura je definisana kao samostalna, nezavisna i samoregulišuća profesija pa se na nju ne mogu primeniti ni odredbe Zakona o državnoj upravi", ocenio je Đorđević.

Prema njegovim rečima, ministar Selaković je napravio propust i kada zatražio intervenciju Vlade u pogledu uputstva donetog na osnovu odluke Skupštine Advokatske komore Srbije od 13. septembra.

  • "Uputstvo ne predstavlja akt koji bi mogao biti predmet intervencije Vlade, niti takav akt može biti predmet ocene ustavnosti i zakonitosti. Izražavanje protesta sa obustvom rada, po odredbama Zakona o advokaturi, ne predstavlja vršenje javnih ovlašćenja. Advokati nijednog trenutka nisu prestali da vrše javna ovlašćenja od strane države, na način definisan Zakonom", navodi se u pismu.

Predsednik Advokatske komore je ocenio i da je kolaps pravnog prometa u prvih 20 dana primene Zakona o javnim beležnicima, "logičan sled činjenice da 94 javna beležnika ne mogu da zamene 8.500 advokata".

"Advokatura ne zahteva ukidanje javnih beležnika, već da im se omogući da samo overavaju akte koje sačine i ispečatiraju advokati. Zbog primene ovakvog Zakona o javnim beležnicima, overe koje su nekad direktno uplaćivane u republički budžet, sada se samo delimično uplaćuju", rekao je Đorđević.

Protest advokata počeo je 17. septembra i prema rečima Đorđevića, trajaće do ispunjenja zahteva za umanjenje paušalnog poreza i izmenu više zakona kojima bi se sprečila dalja "diskriminacija" advokata u odnosu na javne beležnike.       

Izvor: RTV