Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA SEDNICA POKRAJINSKE VLADE


Pokrajinska vlada održala je sednicu, na kojoj je usvojeno više rešenja kojima se obezbeđuju preduslovi za obnovu i sanaciju objekata socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine.

Naime, rebalansom pokrajinskog budzeta za 2017. godinu, više od 44 miliona dinara obezbeđeno je za izradu projektno-tehničke dokumentacije za investiciona ulaganja u domove za decu, gerontološke centre, ustanove za smeštaj korisnika sa posebnim potrebama i druge ustanove u oblasti socijalne zaštite. U mnoge od njih, od samog osnivanja nije bilo značajnijih ulaganja i skoro i da ne postoji objekat u koji nije potrebno izvršiti veća ili manja ulaganja, radi povećanja efikasnosti u pružanju usluga njihovim korisnicima.

Radovi koji će uslediti usklađeni su sa Programom obnove objekata javne namene koji je usvojila Vlada Srbije i realizovaće se preko ili u koordinaciji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima.

Na današnjoj sednici, Pokrajinska vlada izdvojila je iz tekuće budzetske rezerve 5.445.828,00 dinara Opštoj bolnici u Kikindi za troškove popravke CT aparata, zatim 10.600.000,00 dinara Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Ogranku u Novom Sadu za finansiranje radova održavanja i unapređivanja energetske efikasnosti zgrade Platoneuma i iznos od 1.235.028,00 dinara Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, za finansiranje nabavke sistema za digitalizaciju RTG kabineta Veterinarske klinike Departmana za veterinarsku medicinu.

Izvor: Vebsajt Vlade AP Vojvodine, 23.08.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija