Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE RASPRAVE O NACRTU PRAVILNIKA O OGLAŠAVANJU I SPONZORSTVU U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA I NACRTU PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA ZAHTEV BIĆE SPROVEDENA U PERIODU OD 30. AVGUSTA DO 13. SEPTEMBRA 2016. GODINE


Na osnovu čl. 38. i 40. Zakona o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 6/2016 - dr. zakon) Regulatorno telo za elektronske medije utvrdilo je program javne rasprave o Nacrtu pravilnika o oglašavanju i sponzorstvu u elektronskim medijima i Nacrtu pravilnika o postupku izdavanja odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev.

Javna rasprava o nacrtima podzakonskih akata biće sprovedena u periodu od 30. avgusta do 13. septembra 2016. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu biti svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje elektronskih medija, a naročito: pružaoci medijskih usluga, operatori elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju medijskih sadržaja, operatori multipleksa i dr.

Javna rasprava o nacrtima podzakonskih akata u formi okruglog stola održaće se u Beogradu 2. septembra 2016. godine, zgrada Doma Sindikata, Trg Nikole Pašića br. 5, IV sprat, Velika sala Regulatornog tela za elektronske medije u 11 časova.

Tekstovi Nacrta podzakonskih akata biće postavljeni 29. avgusta 2016. godine na veb-sajt Regulatornog tela za elektronske medije.

Primedbe, predlozi i sugestije podneose se Regulatornom telu za elektronske medije na e-mail: javna.rasprava@rem.rs ili poštom na adresu Regulatorno telo za elektronske medije, 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića br. 5.

Nakon završetka javne rasprave Regulatorno telo za elektronske medije analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 Konačan tekst Nacrta opštih akata biće objavljen 30. septembra 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Regulatornog tela za elektronske medije, 24.08.2016.
Naslov: Redakcija