Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ČINJENICA O POLOŽAJU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA U PORODILIŠTIMA U REPUBLICI SRBIJI: Udruženja roditelja nezadovoljna Nacrtom zakona, tražiće zaštitu Ustavnog suda Republike Srbije i Evropskog suda za ljudska prava


Udruženje za istinu i pravdu o nestalim bebama i Beogradska grupa roditelja kritikovali su Nacrt Zakona o postupku utvrđivanja činjenica o položaju novorođene dece za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Republici Srbiji (dalje: Nacrt zakona), tvrdeći da njegove odredbe ne omogućavaju roditeljima da saznaju istinu o svojoj deci.

Predstavnici dva udruženja ocenjuju da Nacrt zakona ide u pravcu udaljavanja od istrage o nestalim bebama iz porodilišta, i da se više približavaju obeštećenju roditelja što nije njihova želja ni cilj, već im je clj istina o tome gde su im deca.

Prema rečima Mirjane Novokmet iz Beogradske grupe roditelja Nacrt zakona ne štiti prava roditelja, već ih sprečava da dođu do istine o svojoj deci, kao i da je predložena zakonska rešenja država uradila bez učešća roditelja nestale dece.

Ona je negodovala zbog ograničenja prava na zakonsku zaštitu na slučajeve novoređene dece za koje postoji sumnja da su nestala u porodilištima u Srbiji od 1. januara 1970. godine do 9. septembra 2013. godine, a za koje je nastupila zastarelost krivičnog gonjenja, tvrdeći da bi taj datum trebalo da se protegne na period od posle Drugog svetskog rata, jer će u suprotnom mnoge porodice biti oštećene.

Takođe, tvrdi su Nacrtom zakona data mala ovlašćenja specijalizovanoj jedinici u okviru MUP-a, koja bi trebalo da sprovodi istražne radnje u postupku na osnovu zahteva suda.

Novokmet je navela da je pravo na tužbu ograničeno samo na roditelje, braću sestre, babe i dede, a nije dato i usvojenoj deci koja žele da saznaju svoje biološko poreklo.

Ona je najavila da će udruženja roditelja tražiti zaštitu Ustavnog suda kao i zaštitu Evropskog suda za ljudska prava.

Ministarstvo pravde je početkom avgusta meseca saospštilo da je cilj Nacrta zakona utvrđivanje istine o novorođenoj deci za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Srbiji, kao i da će javna rasprava trajati do 20. septembra 2015. godine, tako da sporna rešenja mogu da budu diskutovana i eventulano promenjena pre usvajanja konačnog akta.

U Nacrtu zakona navodi se da će se primenjivati na slučajeve novoređene dece za koje postoji sumnja da su nestala u porodilištima u Srbiji od 1. januara 1970. godine, a za koje je nastupila zastarelost krivičnog gonjenja.

Predviđeno je i da sud odredi pravičnu naknadu predlagaču za nematerijalnu štetu zbog povrede prava na porodični život ili zbog toga što nije moguće utvrditi položaj nestalog deteta, ako je u predlogu za pokretanje postupka istaknut zahtev za pravičnu naknadu.

Sud, prema Nacrtu zakona, pribavlja dokaze i podatke od nadležnih državnih i drugih organa i fizičkih i pravnih lica koji su dužni da ih na zahtev suda dostave u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Sud može da kazni novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara fizičko ili odgovorno lice, odnosno kaznom od 30.000 do 1.000.000 dinara pravno lice, ako traženi dokazi i podaci ne budu dostavljeni u propisanom roku.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.08.2015.