Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI NARODNE SKUPŠTINE RS I PRIVREDNE KOMORE SRBIJE: Parlament će u radu svojih odbora na pripremama zakonodavnih akata imati i predstavnika Komore, a PKS će, takođe, imati učešće u pripremi i organizovanju javnih slušanja predloga zakona


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković i predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež potpisali su Sporazum o saradnji između parlamenta i Komore....

Taj dokument bi trebalo da omogući Komori da na institucionalizovan način pomogne parlamentu i poslanicima da bolje razumeju zakonske predloge koji su važni za privredu.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković ukazala je da je Sporazum potpisan na inicijativu Komore, a da su na tekstu sporazuma radili zajedno, kao i da on pokazuje koliko Narodna skupština poštuje segment privrede u državi.

"Potpisivanjem sporazuma pokazali smo koliko je važna saradnja Narodne skupštine i privrede i koliko je važna i saradnja Komore sa parlamentom na pripremi zakonskih akata koji u krajnjoj meri i odlučuju o tome da li će privrednici, kako domaći tako i strani, osetiti da je u našoj državi povoljna zakonodavna klima za investiranje", rekla je Gojković nakon potpisivanja Sporazuma.

Kaže da će privrednici oceniti i koliko uvažavamo strane investitore koji imaju nameru da u budućnosti posluju u našoj državi, a kojima je bila potrebna sigurnost koja se, navodi Gojković, pokazuje tim Sporazumom.

Navodi da će se saradnja ogledati u tome što će parlament u radu svojih odbora na pripremama zakonodavnih akata imati i predstavnika Komore, a PKS će, takođe, imati učešće u pripremi i organizovanju javnih slušanja predloga zakona.

"Bitan sektor biće i naša zajednička saradnja u parlamentarnoj diplomatiji, gde se ukazala potreba da u predstavljanju Srbije i u razgovorima koje imamo sa predstavnicima izvršne vlasti i privrede u državama u koje odlazimo u zvanične posete nedostaju informacije o privredi naše zemlje", ukazala je Gojković.

Dodala je da će ubuduće pred odlazak u bilo koju zvaničnu posetu, predstavnici srpske delegacije dobiti podatke od PKS o zakonskim rešenjima investiranja stranih investitora, ali o mogućnostima ulaganja u našu zemlju.

Gojković je navela da je prva mogućnost da se pokaže sprovođenje Sporazuma je nastup PKS na Interparlamentarnoj uniji, na velikom međunarodnom skupu na multilateralnom planu, na kojoj će prisustvovati oko 150 država.

"To će biti dobra prilika da se Srbija predstavi političarima iz celog sveta i sa svojim privrednim mogućnostima", podvukla je Gojković.

Najavila je da će za nekoliko dana biti potpisano koji će to zajednički tim parlamenta i komore koji će sprovoditi sve elemente iz Sporazuma.

Predsednik PKS Marko Čadež zahvalio se parlamentu na spremnosti, da i pored neformalno dobre saradnje, institucionalizuju saradnju kroz Sporazum i zajednički svakodnevni rad.

"Privreda ovim Sporazumom dobija mogućnost da svoje argumente iznosi poslanicima koji učestvuju i diskutuju o zakonskim okvirima koji se tiču privrede. Tu vidimo kao jedan od najvećih prednosti PKS da pokaže argumente kako određeni zakonski okviri funkcionišu u svakodnevnom poslovnom ambijentu i gde su problemi koji možda poslanici ne vide, ali članovi PKS vide", ukazao je Čadež.

Ovim je, navodi Čadež, Narodna skupština pokazala da ima potrebu da donosi zakonodavni okvir onakav kakav je potreban građanima i privredi.

"Osim saradnje u odborima, pododborima, telima, u pripremi materijala, organizovanju javnih slušanja, nama je važan aspekt parlamentarne diplomatije, jer želimo da srpska delegacije u zvaničnim posetama u svetu bude i ambasador srpske privrede", podvukao je Čadež.

Zato će, kaže on, PKS uvek biti spremna da dostavi srpskoj delegaciji podatke o ekonomskoj saradnji dve zemlje u kojoj će boraviti, ali i konkretne informacije šta Srbija i njene kompanije toj zemlji mogu da ponude.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.07.2019.
Naslov: Redakcija