Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA: Potencijalni donor je svaka punoletna osoba. Ukoliko neko ne želi da bude donor, to treba da prijavi usmeno ili pismeno Upravi za biomedicinu, koja je nadležna za sprovođenje Zakona


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o presađivanju ljudskih organa kojim će se sistemski rešiti oblasti doniranje organa, a ključna novina je što se pojednostavljuje postupak pristanka, jer se svaka punoletna osoba definiše kao potencijalni donor.

Donor neće biti samo onaj ko se tome usprotivi tokom života, odnosno ako se tome nije izričito usprotivio neko od članova porodice.

Ukoliko neko ne želi da bude donor, to treba da prijavi usmeno ili pismeno Upravi za biomedicinu, koja je nadležna za sprovođenje zakona.

Osnovni razlog za donošenje Zakona je povećanje donacije organa, povećanje broja uspešno obavljenih presađivanja organa, uz smanjenje liste čekanja.

Zakonom se detaljno definišu uslovi za donatorstvo u koje spadaju poslovi darivanja, dobijanja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja, distribucije i primene ljudskih ćelija i tkiva od živog ili od umrlog.

Zakon predviđa i precizno definisanje zdravstvenih institucija i to tako da postoje ustanova za obavljanje poslova presađivanja organa i bolnica za darivanje organa.

Doneće se nacionalni program presađivanja organa jedinstven na teritoriji Srbije, sa jasnim procedurama i postupcima, uz jedinstven informacioni sistem, a nadzor nad sprovođenje Zakona će biti u nadležnosti Uprave za biomedicinu.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 24.07.2018.
Naslov: Redakcija