Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NOVI PROPISI O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I O ZABRANI DISKRIMINACIJE


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević razgovarao je sa predstavnicima Svetske banke o aktivnostima u oblasti rodne ravnopravnosti i politikama za promovisanje jednakih ekonomskih mogućnosti za muškarce i žene u Srbiji.

Na sastanku se razgovaralo o podsticanju pristupa imovini i sredstvima, uklanjanju zakonodavnih i institucionalnih prepreka za podsticanje učešća na tržištu rada i jačanju institucionalnih i zakonodavnih aranžmana na nivou zemlje i regiona u cilju socijalne inkluzije.

Đorđević je istakao da su svi zakoni u Srbiji antidiskriminatorni i da resorno ministarstvo trenutno radi na izradi Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti i izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009).

Ministar je informisao Svetsku banku o novinama koje će doprineti rešavanju brojnih problema.

"Srbija je prva zemlja zapadnog Balkana koja je pristupila REC programu, koji se odnosi na diskriminaciju, ksenofobiju, prava osoba sa invaliditetom, prava žena i muškaraca, prevenciju nasilja i inkluziju Roma", istakao je Đorđević.

Kako je rekao, pristup je omogućen u iznosu od 439 miliona evra bespovratnih sredstava i dodao da je REC program od izuzetne važnosti za poglavlja 23 i 24.

Predstavnici Svetske banke istakli su da je rodna ravnopravnost od velike važnosti za brži i inkluzivniji rast u Srbiji, kao i da ovaj tim zajedno sa Vladom Srbije razmatra politike i mere kojima bi se unapredila rodna ravnopravnost.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.07.2018.
Naslov: Redakcija