Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Registracija stambenih zajednica u toku, prijave su moguće i elektronskim putem, a rok za izbor upravnika zgrada je do kraja 2017. godine


Stambene zajednice svi građani će morati da prijave u nedavno oformljeni Registar stambenih zajednica pri Republičkog geodetskom zavodu, i pritom imenuju upravnika zgrada do kraja 2017. godine, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 - dalje: Zakon), koji je usvojen krajem 2016. godine.

Da bi stanari jedne zgrade i zvanično formirali svoju zajednicu, neophodno je na prvom mestu da održe konstitutivnu sednicu stambene zajednice, gde su članovi skupštine sa pravom glasa vlasnici posebnih delova zgrade (stana ili poslovnih prostorija), koji biraju upravnika.

Za održavanje sednice je potreban kvorum od 50 odsto plus jedan glas od ukupnog broja vlasnika, a u slučaju da to nije moguće održava se ponovljena sednica na kojoj je kvorum jedna trećina od ukupnog broja vlasnika.

Sledeći korak, i ono što izaziva najviše polemike i nedoumica među građanima u vezi sa novim Zakonom je – izbor upravnika. Upravnik može biti jedan od članova skupštine stambene zajednice, odnosno jedan od vlasnika dela zgrade, a da bi bio izglasan potrebna mu je većina glasova prisutnih članova (50 odsto + 1 glas od ukupnog broja prisutnih vlasnika).

Kada je skupština stambene zajednice oformljena i upravnik izabran, potrebno je registrovati je u roku od 15 dana predajom neophodne dokumentacije.

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije za registraciju stambene zajednice, Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove opštine donosi rešenje o upisu u Registar stambenih zajednica. Rešenje o upisu konkretne stambene zajednice objavljuje se na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Za preuzimanje rešenja o upisu u Registar stambenih zajednica potrebno je izvršiti uplatu administrativne takse na rešenje koja iznosi 500 dinara, a uplaćuje se na broj žiro-računa opštine.

Procedura je ista za sve opštine, zahvaljujući jedinstvenom Registru stambenih zajednica koji je formiralo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a kome građani mogu pristupiti kroz novu aplikaciju za elektronsku registraciju po jednošalterskom sistemu.

Stambena zajednica ne razlikuje se mnogo od dosadašnjeg instituta "skupštine stanara", osim u onom delu koji je najviše i brinuo sugrađane u pogledu novog Zakona – postojanje kaznenih odredbi.

Naime novi Zakon predviđa funkciju "profesionalnog upravnika zgrade" čija je obuka u Privrednoj komori Srbije u toku, a nakon čega će dobiti licence i biti uvršteni na jedinstvenu listu profesionalnih upravnika.

Profesionalni upravnici biće mogućnost za one stambene zajednice koje ne žele ili ne mogu da izaberu upravnika iz redova vlasnika, a sa druge strane biće obaveza za sve one koji ne organizuju svoje stambene zajednice, ne registruju ih i ne prijave upravnike u zakonskom roku. To praktično znači da ukoliko ne formirate stambenu zajednicu i ne izaberete upravnika do kraja godine, opština odnosno grad nametnuće vam upravnika kao privremenu meru dok se zgrada ne organizuje i ne postupi po proceduri za registraciju.

Potrebna dokumentacija za registraciju:

  • popunjen obrazac prijave za registraciju stambene zajednice
  • popunjen dodatak prijavi za registraciju stambene zajednice (samo ukoliko se stambena zajednica formira za više ulaza jedne stambene zgrade)
  • original zapisnika sa konstitutivne sednice skupštine stambene zajednice sa odlukom o izboru upravnika (primer zapisnika i odluke) i original zapisnika sa neuspele sednice ukoliko je upravnik izabran na ponovljenoj
  • originalni primerak uplatnice administrativne takse na zahtev koja iznosi 300,00 dinara, a uplaćuje se na broj žiro-računa opštine
  • očitana ili fotokopirana lična karta upravnika stambene zajednice
  • fotokopija potvrde o dodeljenom matičnom broju i PIB-u skupštine stanara/saveta zgrade (samo ukoliko je stambena zajednica ranije imala formiranu skupštinu stanara)
  • fotokopija ugovora sa bankom o otvorenom žiro-računu skupštine stanara/saveta zgrade (samo ukoliko je stambena zajednica ranije imala otvoren račun u banci).

Iz opštine Stari Grad ukazali su da se njihovi žitelji dosta interesuju za praktičnu primenu ovog Zakona pa su zbog toga pojednostavili proceduru za registraciju stambene zajednice u opštini u tri koraka. Predsednik opštine Marko Bastać naglasio je da će se opština, pojednostavljenim procedurama, truditi da što manji broj zgrada dobije prinudnu upravu.

"Cilj nam je da se u zgradama koje su već imale formirane skupštine stanara održi kontinuitet, kao i da što manji broj zgrada na Starom gradu dobije prinudnu upravu, jer smatramo da je najbolje da zgradom rukovodi neko ko u zgradi živi i poznaje komšiluk", kaže Bastać.

Izvor: Vebsajt Danas, A. Popović, 19.07.2017.
Naslov: Redakcija